Standard Svensk standard · SS-EN 80601-2-58

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-58: Särskilda fordringar på grundläggande säkerhet och funktion på produkter för fakoemulsifiering och vitrektomi

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 80601-2-58 A 1

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for the basic safety and essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery

Artikelnummer: STD-3336691

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-19

Antal sidor: 31

Ersätter: SS-EN 80601-2-58 , SS-EN 80601-2-58 A 11