Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18369-1:2017

Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 1: Ordlista, klassifikationssystem och rekommendationer för märkning av specifikationer (ISO 18369-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 18369-1:2017 identifies and defines the terms applicable to the physical, chemical and optical properties of contact lenses, their manufacture and uses. It provides a vocabulary of terms and, when appropriate, the international symbol and abbreviation associated with a specific term. This document also defines the terms relating to contact lens care products. It also incorporates the classifications of contact lens materials and gives recommendations for the labelling of the specifications of contact lenses.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for labelling specifications (ISO 18369-1:2017)

Artikelnummer: STD-8028865

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-10-06

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-EN ISO 18369-1:2006/A1:2009 , SS-EN ISO 18369-1:2006