Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18369-1:2006/A1:2009

Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 1: Ordlista, klassifikationssystem och rekommendationer för märkning av specifikationer - Tillägg 1 (ISO 18369-1:2006/Amd 1:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 18369-1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18369-1:2006/A1:2009

Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 1: Ordlista, klassifikationssystem och rekommendationer för märkning av specifikationer - Tillägg 1 (ISO 18369-1:2006/Amd 1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (01.040.11) Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18369-1:2006/A1:2009

Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 1: Ordlista, klassifikationssystem och rekommendationer för märkning av specifikationer - Tillägg 1 (ISO 18369-1:2006/Amd 1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for labelling specifications - Amendment 1 (ISO 18369-1:2006/Amd 1:2009)

Artikelnummer: STD-69008

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-02

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-EN ISO 18369-1:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 18369-1:2017