Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-7:2018

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 7: Kliniska prövningar för Intraokulära linser för afaki korrigering (ISO 11979-7:2018)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11979-7:2018 specifies the particular requirements for the clinical investigations of intraocular lenses that are implanted in the eye in order to correct aphakia.

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) Utrustning för ögonoptik (11.040.70) Laboratoriemedicin (11.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations of intraocular lenses for the correction of aphakia (ISO 11979-7:2018)

Artikelnummer: STD-80003898

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-05-07

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 11979-7:2014