Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-5:2020

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 5: Biokompatibilitet (ISO 11979-5:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies particular requirements for the biocompatibility evaluation of materials for intraocular lenses (IOLs) including the processing conditions to produce them. These requirements include evaluation of physicochemical properties that are relevant to biocompatibility. It also gives guidance on conducting an ocular implantation test.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70) Laboratoriemedicin (11.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 5: Biocompatibility (ISO 11979-5:2020)

Artikelnummer: STD-80025046

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-10-12

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 11979-5:2006