Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-5:2006

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 5: Biokompatibilitet (ISO 11979-5:2006)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11979-5:2020

Omfattning
This part of ISO 11979 specifies particular requirements for the biocompatibility evaluation of materials for intraocular lenses (IOLs) including the processing conditions to produce them. These requirements include evaluation of physicochemical properties that are relevant to biocompatibility. It also gives guidance on conducting an ocular implantation test.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70) Laboratoriemedicin (11.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 5: Biocompatibility (ISO 11979-5:2006)

Artikelnummer: STD-45589

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-19

Antal sidor: 29

Ersätter: SS-EN 13503-5

Ersätts av: SS-EN ISO 11979-5:2020