Standard Svensk standard · SS-EN 13503-5

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 5: Biokompatibilitet (ISO 11979-5:1999, modifierad)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11979-5:2006

Omfattning
This part of EN 13503 specifies particular requirements for the the biological evaluation of intraocular lenses (IOLs) which are in addition to the requirements outlined in the relevant parts of EN ISO 10993. It also gives guidance on conducting an ocular implantation test.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70) Laboratoriemedicin (11.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 5: Biocompatibility (ISO 11979-5:1999, modified)

Artikelnummer: STD-33081

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-11-01

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN ISO 11979-5:2006