Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16671:2015

Ögonimplantat - Irrigationslösningar för ögonkirurgi (ISO 16671:2015)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 16671:2015/A1:2017

Omfattning
This International Standard defines requirements with regards to safety for the intended performance, design attributes, preclinical and clinical evaluation, sterilization, product packaging, product labelling, and the information supplied by the manufacturer.

This International Standard applies to ophthalmic irrigating solutions (OIS), used during ophthalmic surgery. These solutions do not provide any primary immunological, pharmacological, or metabolic function.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery (ISO 16671:2015)

Artikelnummer: STD-8015712

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-30

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 16671:2004