Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15752:2010

Oftalmiska instrument - Endoilluniatorer - Grundläggande krav och provningsmetoder för elektromagnetisk strålningssäkerhet (ISO 15752:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies optical radiation safety aspects of endoilluminator light sources and endoilluminator light guides which are used to illuminate the interior of the eye during ocular surgery.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic instruments - Endoilluminators - Fundamental requirements and test methods for optical radiation safety (ISO 15752:2010)

Artikelnummer: STD-72665

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-11

Antal sidor: 20