Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22665:2012

Ögonoptik och optiska instrument - Instrument för mätningar av axiala avstånd i ögat (ISO 22665:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 22665:2012 is applicable to instruments and methods used for measuring the axial length of the human eye. It defines minimum requirements for such instruments and systems and defines test methods and procedures to verify that a system or instrument qualifies as an axial length measuring device.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics and instruments - Instruments to measure axial distances in the eye (ISO 22665:2012)

Artikelnummer: STD-88359

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-17

Antal sidor: 20