Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-4:2008/A1:2012

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 4: Märkning och information - Tillägg 1 (ISO 11979-4:2008/Amd 1:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 11979 specifies the labelling requirements for intraocular lenses (IOLs) and the information to be provided within or on the packaging.

NOTE This part of ISO 11979 attempts to harmonize the recognized labelling requirements for IOLs throughout the world. However, there might be additional national requirements.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and information - Amendment 1 (ISO 11979-4:2008/Amd 1:2012)

Artikelnummer: STD-87652

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-07

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 11979-4:2008