Standardutveckling · SIS/TK 397

Skyddsskor

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier. SIS Teknisk Kommitté (TK) 397 bevakar och påverkar utvecklingen av internationella standarder inom området och medverkar till att de dokument som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd. Standardiseringen av skyddsskor för yrkesverksamhet i Europa har sin grund i direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEC. Direktivet är överfört till svensk lag bland annat genom arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1996:7) och lagen om personlig skyddsutrustning för privatbruk. Standarderna, som kompletterar direktivet, medverkar till att underlätta den fria handeln på Europamarknaden genom att eliminera tekniska handelshinder. Standarderna definierar detaljerade hälso- och säkerhetskrav på skyddsskor vilket ska syfta till att det inträffar färre olyckor och skador. Idag deltar SIS/TK 397 i europeiskt (CEN) och globalt (ISO) standardiseringsarbete.

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier. Syftet med projektet är att från svensk sida bevaka och påverka fortsatt utveckling av Europastandarder inom området och att medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd.

Målet med arbetet inom kommittén skyddsskor är att:

  • Medverka till att ta fram fot- och benskydd som ger en godtagbar skyddsnivå
  • Påverka utformningen av europastandarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet
  • Medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.

Tidigare kommittéarbete har, bland annat, resulterat i standarder för skyddsskor till skydd mot kedjesåg och skyddsskor mot kemikalier.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 6 standarder
EN ISO 20349-2:2017/A1, Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor mot risker vid gjutning och svetsning - Del 2: Krav och provningsmetoder vid svetsning och liknande processer
EN ISO 20349-1:2017/A1, Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor mot risker vid gjutning och svetsning - Del 1: Krav och provningsmetoder vid gjutning
ISO 20345, Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor
ISO 20344, Personlig skyddsutrustning - Provningsmetoder för skyddsskor
EN ISO 13287, Personlig skyddsutrustning - Skodon - Provningsmetod för bestämning av halkskydd
ISO 13287, Personlig skyddsutrustning - Skodon - Provningsmetod för bestämning av halkskydd
Visa fler Visa färre
Utgivet 20 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
AB Blåkläder, Svenljunga
Arbesko AB, Kumla
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Tretorn Sweden AB, Helsingborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 94/SC 3, Foot protection
CEN/TC 161, Foot and leg protectors
CEN/TC 161/WG 1, PPE footwear - Test methods
CEN/TC 161/WG 2, PPE footwear - Requirements
CEN/TC 161/WG 3, PPE footwear - Test methods for slip resistance
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skyddsutrustning Skyddsskor


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson

Anette Eriksson
Projektledare
08-55552065
anette.eriksson@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se