Standardutveckling · SIS/TK 397

Skyddsskor

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier.

SIS Teknisk Kommitté (TK) 397 bevakar och påverkar utvecklingen av internationella standarder inom området och medverkar till att de dokument som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd.

Standardiseringen av skyddsskor för yrkesverksamhet i Europa har sin grund i direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEC. Direktivet är överfört till svensk lag bland annat genom arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1996:7) och lagen om personlig skyddsutrustning för privatbruk. Standarderna, som kompletterar direktivet, medverkar till att underlätta den fria handeln på Europamarknaden genom att eliminera tekniska handelshinder. Standarderna inom området bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål för god hälsa (mål 3) och anständiga arbetsvillkor (mål 8). Standarderna definierar detaljerade hälso- och säkerhetskrav på skyddsskor vilket ska syfta till att det inträffar färre olyckor och skador. Idag deltar SIS/TK 397 i europeiskt (CEN) och globalt (ISO) standardiseringsarbete.

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier. Syftet med projektet är att från svensk sida bevaka och påverka fortsatt utveckling av Europastandarder inom området och att medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd.

Målet med arbetet inom kommittén skyddsskor är att:

  • Medverka till att ta fram fot- och benskydd som ger en godtagbar skyddsnivå
  • Påverka utformningen av europastandarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet
  • Medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.

Tidigare kommittéarbete har, bland annat, resulterat i standarder för skyddsskor till skydd mot kedjesåg och skyddsskor mot kemikalier.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 3 standarder
ISO 17249, Skyddsskor till skydd mot kedjesåg
EN 15090, Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor för brandmän
EN ISO 17249, Skyddsskor till skydd mot kedjesåg
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 397/AG 2, Skor - Greppvänliga konsumentskor
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Blåkläder, SVENLJUNGA
Arbesko AB, KUMLA
Arbetsmiljöverket, SOLNA
Båstad Gruppen AB, Ängelholm
Försvarets Materielverk FMV, STOCKHOLM
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Ortolab AB, Älta
Swedol AB (publ), Tyresö
Trafikverket, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 94, Personal safety -- Personal protective equipment
ISO/TC 94/SC 3, Foot protection
ISO/TC 94/SC 3/WG 1, PPE footwear – Test methods
ISO/TC 94/SC 3/WG 2, PPE footwear – Requirements
CEN/TC 161, Foot and leg protectors
CEN/TC 161/WG 1, PPE footwear - Test methods
CEN/TC 161/WG 2, PPE footwear - Requirements
CEN/TC 161/WG 3, PPE footwear - Test methods for slip resistance
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skyddsutrustning (13.340) Skyddsskor (13.340.50)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS Dokument.

Klicka här för att kommma till röstningsportalen National eBalloting, NeB

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson
Projektledare
anette.eriksson@sis.se

Elin Hedström
Projektassistent
elin.hedstrom@sis.se