Standardutveckling · SIS/TK 397

Skyddsskor

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier. SIS Teknisk Kommitté (TK) 397 bevakar och påverkar utvecklingen av internationella standarder inom området och medverkar till att de dokument som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd. Standardiseringen av skyddsskor för yrkesverksamhet i Europa har sin grund i direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEC. Direktivet är överfört till svensk lag bland annat genom arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1996:7) och lagen om personlig skyddsutrustning för privatbruk. Standarderna, som kompletterar direktivet, medverkar till att underlätta den fria handeln på Europamarknaden genom att eliminera tekniska handelshinder. Standarderna definierar detaljerade hälso- och säkerhetskrav på skyddsskor vilket ska syfta till att det inträffar färre olyckor och skador. Idag deltar SIS/TK 397 i europeiskt (CEN) och globalt (ISO) standardiseringsarbete.

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier. Syftet med projektet är att från svensk sida bevaka och påverka fortsatt utveckling av Europastandarder inom området och att medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd.

Målet med arbetet inom kommittén skyddsskor är att:

  • Medverka till att ta fram fot- och benskydd som ger en godtagbar skyddsnivå
  • Påverka utformningen av europastandarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet
  • Medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.

Tidigare kommittéarbete har, bland annat, resulterat i standarder för skyddsskor till skydd mot kedjesåg och skyddsskor mot kemikalier.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 14 standarder
ISO 20347, Personlig skyddsutrustning - Yrkesskor
ISO 20344, Personlig skyddsutrustning - Provningsmetoder för skyddsskor
ISO 20345, Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor
ISO 20346, Personlig skyddsutrustning - Lätta skyddsskor
EN ISO 20349-1:2017/A1, Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor mot risker vid gjutning och svetsning - Del 1: Krav och provningsmetoder vid gjutning
EN ISO 20349-2:2017/A1, Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor mot risker vid gjutning och svetsning - Del 2: Krav och provningsmetoder vid svetsning och liknande processer - Tillägg 1
ISO 20349-1:2017/PRF Amd 1, Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor mot risker och vid gjutning och svetsning - Del 1: Krav och provningsmetoder vid gjutning
ISO 20349-2:2017/PRF Amd 1, Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor mot risker och vid gjutning och svetsning - Del 2: Krav och provningsmetoder vid svetsning och liknande processer
ISO 17249, Skyddsskor till skydd mot kedjesåg
EN ISO 20344, Personlig skyddsutrustning - Provningsmetoder för skodon
EN ISO 20345, Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor
EN ISO 20346, Personlig skyddsutrustning - Lätta skyddsskor
EN ISO 20347, Personlig skyddsutrustning - Yrkesskor
ISO 22568-1:2019/Cor 1, Skyddsskor - Krav och testmetoder för utvärdering av skokomponenter - Del 1: Metalliska tåhättor - Rättelse 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Blåkläder, SVENLJUNGA
Arbesko AB, Frösön
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Båstad Gruppen AB, Ängelholm
Försvarets Materielverk FMV, STOCKHOLM
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Ortolab AB, Älta
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 94, Personal safety -- Personal protective equipment
ISO/TC 94/SC 3, Foot protection
ISO/TC 94/SC 3/WG 1, PPE footwear – Test methods
ISO/TC 94/SC 3/WG 2, PPE footwear – Requirements
ISO/TC 94/SC 3/WG 3, PPE footwear – Test methods for slip resistance
CEN/TC 161, Foot and leg protectors
CEN/TC 161/WG 1, PPE footwear - Test methods
CEN/TC 161/WG 2, PPE footwear - Requirements
CEN/TC 161/WG 3, PPE footwear - Test methods for slip resistance
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skyddsutrustning (13.340) Skyddsskor (13.340.50)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson
Projektledare
anette.eriksson@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se