Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22568-3:2019

Skyddsskor - Krav och testmetoder för utvärdering av skokomponenter - Del 3: Metalliska spiktrampskydd ISO 22568-3:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements and test methods for the metallic perforation resistant inserts with resistance against mechanical perforation, intended to function as components of PPE footwear (e.g. as described by ISO 20345, ISO 20346 and ISO 20347).

Ämnesområden

Skyddsskor


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddsskor, SIS/TK 397

Internationell titel: Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear components - Part 3: Metallic perforation resistant inserts (ISO 22568-3:2019)

Artikelnummer: STD-80011468

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-25

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12568:2010