Standard Svensk standard · SS-EN 13832-1:2018

Skyddskor - Skydd mot kemikalier - Del 1: Terminologi och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies test methods for the determination of the resistance of footwear against selected chemicals under the following contact situations: splashing, degradation, and permeation.

Ämnesområden

Skyddsskor (13.340.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddsskor, SIS/TK 397

Internationell titel: Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods

Artikelnummer: STD-80007350

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-10-18

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13832-1:2006