Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22568-2:2019

Skyddsskor - Krav och testmetoder för utvärdering av skokomponenter - Del 2: Icke-metalliska tåhättor (ISO 22568-2:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements and test methods for non-metallic toecaps, intended to function as components of PPE footwear (e.g. as described by ISO 20345 and ISO 20346).

Ämnesområden

Skyddsskor (13.340.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddsskor, SIS/TK 397

Internationell titel: Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear component - Part 2: Non-metallic toecaps (ISO 22568-2:2019)

Artikelnummer: STD-80011467

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-25

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12568:2010