Standardutveckling · SIS/TK 403

Personlig fallskyddsutrustning

Personlig fallskyddsutrustning används vid många typer av arbete där risk för skada genom fall förekommer, både på höjd och i djup. Takarbetare, montörer, byggarbetare, arborister och gruvarbetare är exempel på yrkesgrupper som är utsatta för risker att allvarligt skadas vid fall och behöver därför personlig fallskyddsutrustning. I kommitteen ingår även intressenter för fritidsklättring. Deltagare i kommitteen får bland annat tidig information om nya standarder, möjlighet att påverka revision av standarder samt ett nätverk av experter i branschen. Kommittén är aktiv med att delta i framtagning av europeiska standarder som omfattar system för personlig fallskyddsutrustning, delsystem och komponenter, stödbälten och tillbehör, inklusive definitioner av villkor samt fastställande av provningsmetoder.

Standardiseringen för fallskyddsutrustning för yrkesverksamhet i Europa har sin grund i förordningen för personlig skyddsutrustning  PPE (Personal Protective Equipment) (EU) 2016/425.  Ansvarig europeisk kommitté är CEN/TC 160 Protection against falls from height including working belts. Standarder för Personlig fallskyddsutrustning underlättar den fria handeln på Europamarknaden genom att eliminera tekniska handelshinder eftersom produkterna tillverkas efter samstämmiga krav.  

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationell spegling 4 kommittéer
Arbetar nu med
Utgivet 52 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
C2 Vertical Safety AB, Uppsala
Cresto Group AB, Halmstad
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarsmakten, Skövde
Husqvarna AB, Huskvarna
KraftPol AB, Stockholm
NSA-Nordic Safety Association AB, Stockholm
PETZL Nordic AB, Kista
Rope Access Sverige AB, Solna
Skylotec Nordic AB, Löddeköpinge
Svenska Klätterförbundet, Stockholm
Svenska Trädföreningen, Lund
Sveriges Arboristförbund Saf, Stockholm
VPro AB, Kungälv
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skyddsutrustning (13.340) Skydd mot fall och halka (13.340.60) Tak och taksäkerhet (94.650)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till hållbarhetsmålen: 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS Dokument.

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen NeB (National eBalloting).

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering

Vägledning: Rätt användning av personlig fallskyddsutrustning

Här kan du ta del av en kostnadsfri vägledning för korrekt användning och val av fallskyddsutrustning, samt information om kringliggande delar så som riskbedömningar, utbildningar m.m.

Du kan läsa en sammanfattning av vägledningen på webben eller ladda ned hela som pdf.

Läs sammanfattningen

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se

Per G Forsberg
Ordförande
Svenska Klätterförbundet