Standardutveckling · SIS/TK 403

Personlig fallskyddsutrustning

Personlig fallskyddsutrustning används vid monterings- och servicearbeten på höjd och i djup där risk för fall till lägre nivå föreligger. Takarbetare och gruvarbetare är exempel på yrkesgrupper som är utsatta för risker att allvarligt skadas vid fall och behöver därför personlig fallskyddsutrustning. SIS Teknisk Kommitté (TK) 403 bevakar också Klätterutrustning. Standardiseringen av denna utrustning tar särskild hänsyn till: terminologi, säkerhetskrav, driftskrav, servicekrav, prestandakrav, provingsmetoder, märkning, konsument- / användarinformation, installation och underhåll.

Standardiseringen för fallskyddsutrustning för yrkesverksamhet i Europa har sin grund i direktivet för personlig skyddsutrustning  PPE (Personal Protective Equipment) (EU) 2016/425.  Målsättningen är att standarderna uppfyller det europeiska direktivet i syfte att säkerställa kvalitet, säkerhet och utbildning för användare så att det inträffar färre olyckor och skador. Ansvarig europeisk kommitté är CEN/TC 160 Protection against falls from height including working belts. Standarder för Personlig fallskyddsutrustning underlättar den fria handeln på Europamarknaden genom att eliminera tekniska handelshinder eftersom produkterna tillverkas efter samstämmiga krav. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för personlig fallskyddsutrustning som nedfirningsdon och kopplingslinor. 

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 12 standarder
EN 353-2, Personlig fallskyddsutrustning - Styrt glidlås inklusive lina eller skena - Del 2: Flexibel förankringslina
EN 813, Personlig skyddsutrustning - Sittselar
EN 17520, Klätterutrustning - Självsäkringsslinga - Säkerhetskrav och provningsmetoder
, Klätterutrustning - Repbromsar - Del 3: Repbromsar med förstärkt bromsning, säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 360, Personlig fallskyddsutrustning - Fallskyddsblock
EN 13089:2011/A2, Klätterutrustning - Isyxor - Säkerhetskrav och provningsmetoder - Tillägg 2
EN 892:2012/A2, Klätterutrustning - Dynamiska klätterrep - Säkerhetskrav och provningsmetoder - Tillägg 2
EN 12841, Personlig fallskyddsutrustning - System för reparbete - Anordning för repinställning
EN 568, Klätterutrustning - Isskruvar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 564, Klätterutrustning - Repsnöre - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 958, Klätterutrustning - Falldämpande system för användning vid klättring på klätterstigar (via ferrata) - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 17109:2020/A1, Äventyrsbanor - Individuellt säkerhetssystem - Säkerhetskrav och testmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 47 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, SOLNA
C2 Vertical Safety AB, UPPSALA
Certex Svenska AB, TÄBY
Cresto Group AB, HALMSTAD
KraftPol AB, Stockholm
PETZL Nordic AB, Kista
Procurator AB, MALMÖ
Rope Access Sverige AB, SOLNA
Skylotec Nordic AB, LÖDDEKÖPINGE
Svenska Klätterförbundet, STOCKHOLM
Svenska Trädföreningen, LUND
Sveriges Arboristförbund Saf, STOCKHOLM
VPro AB, KUNGÄLV
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 94, Personal safety -- Personal protective equipment
ISO/TC 94/SC 4, Personal equipment for protection against falls
CEN/TC 136, Sports, playground and other recreational equipment
CEN/TC 136/WG 5, Mountaineering and climbing equipment
CEN/TC 160, Protection against falls from height including working belts
CEN/TC 160/WG 1, General requirements
CEN/TC 160/WG 2, Personal fall arresting systems, components and systems
CEN/TC 160/WG 3, Personal equipment for work positioning and/or prevention of falls from a height
CEN/TC 160/WG 5, Rescue equipment
CEN/TC 160/WG 6, Definitions
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skyddsutrustning (13.340) Skydd mot fall och halka (13.340.60) Tak och taksäkerhet (94.650)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Se även SIS kostnadsfria grundkurs i standardisering.

Vägledning: Rätt användning av personlig fallskyddsutrustning

Här kan du ta del av en kostnadsfri vägledning för korrekt användning och val av fallskyddsutrustning, samt information om kringliggande delar så som riskbedömningar, utbildningar m.m.

Du kan läsa en sammanfattning av vägledningen på webben eller ladda ned hela som pdf.

Läs sammanfattningen

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se

Elin Lindblom
Projektassistent
elin.lindblom@sis.se