Tekniska kommittéer inom hållbarhet

Världen, Europa och Sverige befinner sig i en kritisk period då hållbarhet och hållbar utveckling på allvar behöver prioriteras för att undvika att vi hamnar utanför planetens och ekosystemens bärkraftsförmåga. De tre dimensionerna; ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet behöver balanseras och integreras.

För näringslivet innebär detta att "affären" i mycket större utsträckning behöver förenas med hållbarhet och för den politiska styrningen och myndighetsutövningen innebär detta att policy och lagstiftning behöver moderniseras och designas för att styra och främja hållbarhet. 

Visa mer/mindre

Cirkulär framtid

Välkommen till SIS digitala eventserie den 13-14 oktober!
Ett kostnadsfritt event med tre valbara avsnitt där du får lära dig mer om den cirkulära framtiden.
Läs mer och anmäl dig här >

Det finns standarder som kan stödja dig och din organisation att ställa om och främja uppfyllandet av Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål inom dessa områden:

 • transport-,
 • material- eller förpackningsfrågor,
 • luft- och vattenkvalitet, 
 • socialt ansvarstagande, 
 • arbetsmiljö-, 
 • tillgänglighet- 
 • eller anti-korruptionsfrågor, 
 • cirkulära affärsmodeller och ekodesign av produkter, 
 • god inköp- och upphandlingspraxis, 
 • hållbarhet vid byggnation och stadsplanering, 
 • biobaserade produkter och bioenergi, 
 • växthusgasarbete och klimatanpassning, 
 • monetär värdering av miljöpåverkan, 
 • naturvärdesinventering eller 
 • hållbar finans.