Standardutveckling · SIS/TK 165

Förpackningar och miljö

Du och jag förbrukar enorma mängder förpackningar varje dag. När vi kastar en förpackning i soporna är det inte alltid vi tänker på vad som händer med den och vad som kan göras med den. Kommittén SIS/TK 165 jobbar med standardisering inom bland annat resursminimering/optimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och nedbrytbarhet av förpackningar.

Kommittén för Förpackningar och miljö är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att minimera förpackningars negativa miljöpåverkan samt att fastställa krav på substanser och material. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare, leverantörer och myndighet att enas om gemensamma krav för tillverkning av förpackningar och hantering av använda förpackningar. Nu revideras standarder på internationell nivå i enlighet med det nya förpacknings- och avfallsdirektivet. Baserat på det nya "Single Use Plastic"-direktivet arbetas det nu även fram en standard för kvarsittande korkar och lock på dryckesförpackningar upp till tre liter.

Var med och påverka redan från start.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
EN 13428/A1, Förpackningar - Krav på tillverkning och sammansättning för att förebygga förpackningsavfall
EN 17428, Förpackningar - Bestämning av nedbrytningsgraden i förhållanden som simulerar hushållskompostering
EN 17427, Förpackningar - Krav och provningsmetoder för bärkassar anpassade för behandling i välordnade hushållskomposter
ISO 4924, Eco-design principle, requirement and guideline for express packaging
EN 17665, Packaging — Test methods and requirements to demonstrate that plastic caps and lids of single use beverage containers with a capacity of up to three litres remain attached to the containers during the product’s intended use stage
EN 13432, Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
SIS/TS 85:2021, XX
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 165/AG 01, Rötning, Svenskt tillägg till EN 13432
SIS/TK 165/AG 10, Förpackningar och Miljö - Global standard
SIS/TK 165/AG 2, Kvarsittande korkar och lock
Deltagare 27 företag och organisationer
AB Tetra Pak, Lund
Arbio AB, STOCKHOLM
Avfall Sverige AB, Malmö
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
BillerudKorsnäs Sweden AB, SKÄRBLACKA
BPC Instruments AB, LUND
Cepi Eurokraft, STOCKHOLM
Dagab Inköp & Logistik AB, STOCKHOLM
Duni AB, MALMÖ
European Aluminium Association (EAA), BRUSSELS
FEVE - The European Container Glass Federation, BRUSSELS
Göteborgs Stad Intraservice, GÖTEBORG
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Konsumentföreningen Stockholm, STOCKHOLM
Mondi Dynäs AB, VÄJA
Returpack-Burk Svenska AB, NORRKÖPING
RISE Innventia AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, UPPSALA
Risenta AB, SOLNA
SCA Forest Products AB, SUNDSVALL
Stora Enso AB, FALUN
Svensk Plastindustriförening Spif, MOTALA
Svensk Plaståtervinning i Motala AB, Motala
Svenska Wellpappföreningen, Östersund
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tetra Pak Packaging Solutions AB, LUND
Trioworld Landskrona AB, LANDSKRONA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 122/SC 4, Packaging and the environment
CEN/TC 261, Packaging
CEN/TC 261/SC 4, Packaging and Environment
CEN/TC 261/SC 4/WG 1, Terminology, symbols and criteria for life cycle assessment of packaging
CEN/TC 261/SC 4/WG 2, Degradability and organic recovery of packaging and packaging materials
CEN/TC 261/SC 4/WG 3, Material recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 4, Energy recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 6, Prevention
CEN/TC 261/SC 4/WG 7, Reuse
CEN/TC 261/SC 4/WG 8, Heavy metals and other dangerous substances
CEN/TC 261/SC 4/WG 9, General requirements and procedures
CEN/TC 261/SC 5/WG 25, Rigid plastic packages (e.g. mono and multi-layers)
SIS/TK 165/AG 10, Förpackningar och Miljö - Global standard:

ISO/TC 122/SC 4, Packaging and the environment

ISO/TC 122/SC 4/WG 8, Marking for material identification

ISO/TC 122/SC 4/WG 9, Guide on implementation of ISO 1860X-standard

ISO/TC 130/WG 11, Environmental impact of graphic technology

SIS/TK 165/AG 2, Kvarsittande korkar och lock:

CEN/TC 261/SC 5/WG 25, Rigid plastic packages (e.g. mono and multi-layers)

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot Förpackningsdirektivet 94/62/EC i (OJEU). 

Kalender
2021
maj
tis
4
AG 01-möte (Zoom)
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se