Standardutveckling · SIS/TK 165

Förpackningar

Förpackningsindustrin är en av stöttepelarna i svensk industri, som dels är beroende av export och dels av den inhemska marknaden. Genom nationell kunskapsöverföring, samarbete och informationsdelning mellan svenska intressenter bidrar kommitténs experter till att främja svenska intressen i europeisk och global standardsering inom området.

Standardiserade materialval och tillverkningsmetoder bidrar till en mer optimerad kapacitet och samverkan inom förpackningars värdekedja, med fokus på ökad kostnadseffektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet.

Standarderna syftar till att möjliggöra för tillverkare, leverantörer och myndigheter att enas om gemensamma krav för:

  • tillverkning av förpackningar, genom att fastställa krav på substanser och material, samt 
  • hantering av använda förpackningar, genom att minimera förpackningars negativa miljöpåverkan.

Experter som medverkar i kommitténs arbetsgrupper har en lång erfarenhet inom förpackningsvärdekedjan och vi tillhandahåller ett forum för att hjälpa till med frågor kopplade till standardisering.

Mer information om kommitténs arbete:

Bionedbrytbarhet och kompostering Arbetsgrupp 1
Material i kontakt med livsmedel
Inkluderande design
Säckar och påsar av papper Arbetsgrupp 7
Övriga förpackningsmaterial
Arbetar nu med 20 standarder
ISO/TR 22251-1, RFID-programmeringsgränssnitt inom metallreturtransporter
EN 17428, Förpackningar - Bestämning av nedbrytningsgraden i förhållanden som simulerar hushållskompostering
EN 12778, Köksartiklar - Tryckkokare för hemmabruk
ISO 7965-1, Förpackningar - Fallprovning - Del 1: Papperssäckar
ISO 4924, Eco-design principle, requirement and guideline for express packaging
ISO 6608-1, Aktiva och smarta förpackningar - Del 1: Allmänna krav och specifikationer för aktiva förpackninga
ISO 6608-2, Active and intelligent packaging — Part 2: General requirements and specifications of intelligent packaging
EN 13432, Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
SIS/TS 85, Förpackningar — Bestämning av den högsta möjliga anaeroba nedbrytningen av nedbrytbara material vid kontrollerad rötning med matavfall som huvudsubstrat - komplement till EN 13432
ISO/TR 22251-2, Application Guideline for use of RFID on Returnable Transport Items — Part 2: For Plastic RTIs
ISO/TR 18607, Packaging—Packaging and the environment -Guidebook for environment conscious designing of packaging based on ISO 18600 series of standards
ISO 17508, Förpackning — Transportförpackningar för farligt gods — Kemisk kompatibilitet hos polyetenförpackningar och samextruderade plastförpackningar
ISO 7683, Design guidelines and test methods for removable shrink labels applied to plastic bottles
ISO 21898, Förpackningar - Storsäckar för icke farligt gods
EN ISO 21898, Förpackningar - Storsäckar för icke farligt gods
ISO 18617, Hand Hole Design Principles and Test Mehthods for Handheld Packages
ISO 18995, Flat Plastic Pallets for Petrochemical Industries
EN ISO 7965-1, Förpackningar - Fallprovning - Del 1: Papperssäckar
ISO 22246, Packaging for non-sterile medical devices — Requirements for packaging systems
EN ISO 26590-1, Förpackning - Säckar - Ordlista och typer - Del 1: Säckar av papper
Visa fler Visa färre
Utgivet 221 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 165/AG 01, Rötning
SIS/TK 165/AG 07, Säckar och påsar av papper
SIS/TK 165/AG 10, Förpackningar och Miljö - Global standard
Deltagare 34 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Avfall Sverige AB, Malmö
Billerud, Gävle
Billerud Sweden AB, Skärblacka
Billerud Sweden AB, Grums
Cepi Eurokraft, Stockholm
Dagab Inköp & Logistik AB, Stockholm
Emballator Packaging Innovations AB, Ljungby
European Aluminium, BRUSSELS
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Gyllsjö Träindustri AB, Klippan
Göteborgs Stad Intraservice, Göteborg
IH Consulting AB, Veberöd
IKEA of Sweden AB, Älmhult
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
Mondi Dynäs AB, Väja
Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn
Q-Med AB, Uppsala
Returpack-Burk Svenska AB, Norrköping
Reumatikerförbundet, Stockholm
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Sundsvall
SCA Forest Products AB, Sundsvall
Stora Enso Fors AB, Fors
Svensk Plastindustriförening Spif, Motala
Svensk Plaståtervinning i Motala AB, Motala
Svenska Retursystem AB, Mölnlycke
Svenska Retursystem AB, Stockholm
Svenska Wellpappföreningen, Östersund
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Swif Service AB, Stockholm
Tetra Pak AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 39 internationella kommittéer
ISO/TC 122, Packaging
ISO/TC 122/SC 3, Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)
ISO/TC 122/SC 3/WG 11, Paper bags and paper sacks
ISO/TC 122/SC 3/WG 3, Child resistant containers
ISO/TC 122/SC 3/WG 8, Transport packages for dangerous goods
ISO/TC 122/SC 4, Packaging and the environment
ISO/TC 122/SC 4/WG 10, Express packaging
ISO/TC 122/SC 4/WG 9, Guide on implementation of ISO 1860X-standard
ISO/TC 122/WG 16, Temperature controlled product packaging
ISO/TC 122/WG 9, Accessible design for packaging
ISO/TC 130/WG 11, Environmental impact of graphic technology
ISO/TC 51, Pallets for unit load method of materials handling
ISO/TC 51/WG 2, Methods of test for pallets
ISO/TC 51/WG 8, Pallets with superstructure and wheeled pallets
ISO/TC 63, Glass containers
CEN/TC 194, Utensils in contact with food
CEN/TC 194/WG 4, Cutlery and related items
CEN/TC 194/WG 8, Overall migration
CEN/TC 261, Packaging
CEN/TC 261/SC 4, Packaging and Environment
CEN/TC 261/SC 4/WG 1, Terminology, symbols and criteria for life cycle assessment of packaging
CEN/TC 261/SC 4/WG 10, Design for recycling for plastic packaging products.
CEN/TC 261/SC 4/WG 2, Degradability and organic recovery of packaging and packaging materials
CEN/TC 261/SC 4/WG 3, Material recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 4, Energy recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 6, Prevention
CEN/TC 261/SC 4/WG 7, Reuse
CEN/TC 261/SC 4/WG 8, Heavy metals and other dangerous substances
CEN/TC 261/SC 5, Primary packaging and transport packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 14, Test methods and test schedules
CEN/TC 261/SC 5/WG 16, Packaging of dangerous goods
CEN/TC 261/SC 5/WG 21, Glass packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 25, Rigid plastic packaging as well as plastic caps and lids for any packaging containing plastic
CEN/TC 261/SC 5/WG 26, Packages made from flexible materials (e.g. flexible plastics, plastic laminates, paper/board laminated, metal foil laminates, textiles)
CEN/TC 261/SC 5/WG 27, Child resistant packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 34, Pallets
CEN/TC 261/WG 1, Management standards for packaging of foodstuffs
SIS/TK 165/AG 07, Säckar och påsar av papper:

ISO/TC 122/SC 3/WG 11, Paper bags and paper sacks

ISO/TC 122/WG 5, Terminology and vocabulary

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Standarder refererade till i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektkoordinator
anette.noren@sis.se

Inger Hellborg
Ordförande
IH Consulting AB