Standardutveckling · SIS/TK 165

Förpackningar och miljö

Du och jag förbrukar enorma mängder förpackningar varje dag. När vi kastar en förpackning i soporna är det inte alltid vi tänker på vad som händer med den och vad som kan göras med den. Kommittén SIS/TK 165 jobbar med standardisering inom bland annat resursminimering/optimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och nedbrytbarhet av förpackningar.

Kommittén för Förpackningar och miljö är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att minimera förpackningars negativa miljöpåverkan samt att fastställa krav på substanser och material. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare, leverantörer och myndighet att enas om gemensamma krav för tillverkning av förpackningar och hantering av använda förpackningar.

Aktuell standardisering omfattar arbete inom hemkompostering och ekodesign av e-handelslådor. Baserat på det nya "Single Use Plastic"-direktivet arbetas det nu även fram en standard för kvarsittande korkar och lock på dryckesförpackningar upp till tre liter.

Inom kort påbörjas även intensivt arbete med revidering av befintliga harmoniserade standarder mot Förpackningsdirektivet (94/62/EC) - var med och engagera dig i arbetet!

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
EN 17428, Förpackningar - Bestämning av nedbrytningsgraden i förhållanden som simulerar hushållskompostering
ISO 4924, Eco-design principle, requirement and guideline for express packaging
EN 17665, Förpackningar - Testmetoder och krav för att visa att korkar och lock av plast på dryckesförpackningar avsedda för engångsbruk och med en kapacitet på upp till tre liter förblir fästa vid behållaren under produktens tilltänkta användningsfas
EN 13432, Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
SIS/TS 85, Förpackningar — Bestämning av den högsta möjliga anaeroba nedbrytningen av nedbrytbara material vid kontrollerad rötning med matavfall som huvudsubstrat - komplement till EN 13432
ISO/TR 18607, Packaging—Packaging and the environment -Guidebook for environment conscious designing of packaging based on ISO 18600 series of standards
Visa fler Visa färre
Utgivet 20 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 165/AG 01, Rötning, Svenskt tillägg till EN 13432
SIS/TK 165/AG 02, Kvarsittande korkar och lock
SIS/TK 165/AG 10, Förpackningar och Miljö - Global standard
Deltagare 26 företag och organisationer
AB Tetra Pak, Lund
Arbio AB, STOCKHOLM
Avfall Sverige AB, Malmö
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
BillerudKorsnäs Sweden AB, SKÄRBLACKA
BPC Instruments AB, LUND
Cepi Eurokraft, STOCKHOLM
Dagab Inköp & Logistik AB, STOCKHOLM
European Aluminium, BRUSSELS
FEVE - The European Container Glass Federation, BRUSSELS
Göteborgs Stad Intraservice, GÖTEBORG
IH Consulting AB, Veberöd
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Konsumentföreningen Stockholm, STOCKHOLM
Mondi Dynäs AB, VÄJA
Returpack-Burk Svenska AB, NORRKÖPING
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, UPPSALA
SCA Forest Products AB, SUNDSVALL
Stora Enso Pulp And Paper Asia AB, FALUN
Svensk Plastindustriförening Spif, MOTALA
Svensk Plaståtervinning i Motala AB, Motala
Svenska Wellpappföreningen, Östersund
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tetra Pak Packaging Solutions AB, LUND
Trioworld Landskrona AB, LANDSKRONA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 122/SC 4, Packaging and the environment
CEN/TC 261, Packaging
CEN/TC 261/SC 4, Packaging and Environment
CEN/TC 261/SC 4/WG 1, Terminology, symbols and criteria for life cycle assessment of packaging
CEN/TC 261/SC 4/WG 2, Degradability and organic recovery of packaging and packaging materials
CEN/TC 261/SC 4/WG 3, Material recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 4, Energy recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 6, Prevention
CEN/TC 261/SC 4/WG 7, Reuse
CEN/TC 261/SC 4/WG 8, Heavy metals and other dangerous substances
CEN/TC 261/SC 4/WG 9, General requirements and procedures
CEN/TC 261/SC 5/WG 25, Rigid plastic packaging as well as plastic caps and lids for any packaging containing plastic
SIS/TK 165/AG 02, Kvarsittande korkar och lock:

CEN/TC 261/SC 5/WG 25, Rigid plastic packaging as well as plastic caps and lids for any packaging containing plastic

SIS/TK 165/AG 10, Förpackningar och Miljö - Global standard:

ISO/TC 122/SC 4, Packaging and the environment

ISO/TC 122/SC 4/WG 9, Guide on implementation of ISO 1860X-standard

ISO/TC 130/WG 11, Environmental impact of graphic technology

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

EU-kommissionens webbplats kan du kontrollera status för harmoniserade standarder (SS-EN 13427-SS EN 13432) gentemot Förpackningsdirektivet 94/62/EC i (OJEU). 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se