Standardutveckling · SIS/TK 165

Förpackningar

Förpackningsindustrin är en av stöttepelarna i svensk industri. Det går nästan inte att överdriva betydelsen som industrin haft och fortfarande har för ekonomin. Förpackningsindustrin sysselsätter cirka 20 000 personer i Sverige och uppskattas vara värd ungefär 70 miljarder kronor. I förpackningsindustrin finns stora och medelstora företag som dels är beroende av export och dels beroende av den inhemska marknaden. För att öka det svenska inflytandet ansvarar SIS/TK 165 för det internationella standardiseringsarbetet för förpackningar.

Kommittén för Förpackningar och miljö är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder, både globalt och nationellt, inom bland annat resursminimering/optimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och nedbrytbarhet av förpackningar.

Standarderna syftar till att minimera förpackningars negativa miljöpåverkan samt att fastställa krav på substanser och material. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare, leverantörer och myndighet att enas om gemensamma krav för tillverkning av förpackningar och hantering av använda förpackningar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 22 standarder
ISO/TR 22251-1, RFID-programmeringsgränssnitt inom metallreturtransporter
EN 17428, Förpackningar - Bestämning av nedbrytningsgraden i förhållanden som simulerar hushållskompostering
EN 12778, Köksartiklar - Tryckkokare för hemmabruk
ISO 23417, Allmänna specifikationer och valideringsmetoder för icke-sterila förpackningar för medicintekniska produkter enligt principer för god distribution
ISO 5465-1, Förpackningar - Papperspåsar och papperssäckar - Del 1: Terminologi
ISO 7965-1, *-
ISO 4924, Eco-design principle, requirement and guideline for express packaging
ISO 6608-1, Active and intelligent packaging — Part 1: General requirements and specifications of active packaging
ISO 6608-2, Active and intelligent packaging — Part 2: General requirements and specifications of intelligent packaging
EN 13432, Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
SIS/TS 85, Förpackningar — Bestämning av den högsta möjliga anaeroba nedbrytningen av nedbrytbara material vid kontrollerad rötning med matavfall som huvudsubstrat - komplement till EN 13432
ISO/TR 22251-2, Application Guideline for use of RFID on Returnable Transport Items — Part 2: For Plastic RTIs
ISO/TR 18607, Packaging—Packaging and the environment -Guidebook for environment conscious designing of packaging based on ISO 18600 series of standards
EN 17827, Glasbehållare - Mousserande vin med traditionell metod (26, 29, 36 mm)
EN ISO 28862, Förpackningar- Barnskyddande förpackningar-Krav och provningsmetoder för ej återförslutningsbara förpackningar för icke-medicinska produkter
EN 17829, Förpackningar av glas - 28 millimeter - Skruvgängor för glasflaskor (MCA sortiment) - Mått
ISO 17508, Förpackning — Transportförpackningar för farligt gods — Kemisk kompatibilitet hos polyetenförpackningar och samextruderade plastförpackningar
EN ISO 14375, Förpackningar - Barnskyddande ej återförslutningsbara förpackningar för farmaceutiska produkter - Krav och provning
ISO 7683, Design guidelines and test methods for removable shrink labels applied to plastic bottles
ISO 21898, Förpackningar - Storsäckar för icke farligt gods
EN ISO 21898, Förpackningar - Storsäckar för icke farligt gods
ISO 18617, Hand Hole Design Principles and Test Mehthods for Handheld Packages
Visa fler Visa färre
Utgivet 225 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 165/AG 01, Rötning
SIS/TK 165/AG 07, Säckar och påsar av papper
SIS/TK 165/AG 10, Förpackningar och Miljö - Global standard
Deltagare 34 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Avfall Sverige AB, Malmö
Billerud, Gävle
Billerud Sweden AB, Skärblacka
Billerud Sweden AB, Grums
BPC Instruments AB, Lund
Cepi Eurokraft, Stockholm
Dagab Inköp & Logistik AB, Stockholm
Emballator Packaging Innovations AB, Ljungby
European Aluminium, BRUSSELS
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Gyllsjö Träindustri AB, Klippan
Göteborgs Stad Intraservice, Göteborg
IH Consulting AB, Veberöd
IKEA of Sweden AB, Älmhult
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
Mondi Dynäs AB, Väja
Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn
Q-Med AB, Uppsala
Returpack-Burk Svenska AB, Norrköping
Reumatikerförbundet, Stockholm
RISE AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Sundsvall
SCA Forest Products AB, Sundsvall
Stora Enso Fors AB, Fors
Svensk Plastindustriförening Spif, Motala
Svensk Plaståtervinning i Motala AB, Motala
Svenska Retursystem AB, Mölnlycke
Svenska Wellpappföreningen, Östersund
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Swif Service AB, Stockholm
Tetra Pak AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 40 internationella kommittéer
ISO/TC 122, Packaging
ISO/TC 122/SC 3, Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)
ISO/TC 122/SC 3/WG 11, Paper bags and paper sacks
ISO/TC 122/SC 3/WG 3, Child resistant containers
ISO/TC 122/SC 3/WG 8, Transport packages for dangerous goods
ISO/TC 122/SC 4, Packaging and the environment
ISO/TC 122/SC 4/WG 10, Express packaging
ISO/TC 122/SC 4/WG 9, Guide on implementation of ISO 1860X-standard
ISO/TC 122/WG 16, Temperature controlled product packaging
ISO/TC 122/WG 5, Terminology and vocabulary
ISO/TC 122/WG 9, Accessible design for packaging
ISO/TC 130/WG 11, Environmental impact of graphic technology
ISO/TC 51, Pallets for unit load method of materials handling
ISO/TC 51/WG 2, Methods of test for pallets
ISO/TC 51/WG 8, Pallets with superstructure and wheeled pallets
ISO/TC 63, Glass containers
CEN/TC 194, Utensils in contact with food
CEN/TC 194/WG 4, Cutlery and related items
CEN/TC 194/WG 8, Overall migration
CEN/TC 261, Packaging
CEN/TC 261/SC 4, Packaging and Environment
CEN/TC 261/SC 4/WG 1, Terminology, symbols and criteria for life cycle assessment of packaging
CEN/TC 261/SC 4/WG 10, Design for recycling for plastic packaging products.
CEN/TC 261/SC 4/WG 2, Degradability and organic recovery of packaging and packaging materials
CEN/TC 261/SC 4/WG 3, Material recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 4, Energy recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 6, Prevention
CEN/TC 261/SC 4/WG 7, Reuse
CEN/TC 261/SC 4/WG 8, Heavy metals and other dangerous substances
CEN/TC 261/SC 5, Primary packaging and transport packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 14, Test methods and test schedules
CEN/TC 261/SC 5/WG 16, Packaging of dangerous goods
CEN/TC 261/SC 5/WG 21, Glass packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 25, Rigid plastic packaging as well as plastic caps and lids for any packaging containing plastic
CEN/TC 261/SC 5/WG 26, Packages made from flexible materials (e.g. flexible plastics, plastic laminates, paper/board laminated, metal foil laminates, textiles)
CEN/TC 261/SC 5/WG 27, Child resistant packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 34, Pallets
CEN/TC 261/WG 1, Management standards for packaging of foodstuffs
SIS/TK 165/AG 07, Säckar och påsar av papper:

ISO/TC 122/SC 3/WG 11, Paper bags and paper sacks

ISO/TC 122/WG 5, Terminology and vocabulary

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Producentansvar för förpackningar
Läs mer

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

EU-kommissionens webbplats kan du kontrollera status för harmoniserade standarder (SS-EN 13427-SS EN 13432) gentemot Förpackningsdirektivet 94/62/EC i (OJEU). 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektkoordinator
anette.noren@sis.se