Standard Svensk standard · SS-EN 14048

Förpackningar - Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av förpackningsmaterial i vatten - Metod avseende mätning av syrebehov i en sluten respirometer

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a method to evaluate the ultimate biodegradability of packaging materials and its constituents by measurement of O2-consumption.

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel: Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer

Artikelnummer: STD-33390

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-12-20

Antal sidor: 4