Standard Svensk standard · SS-EN 14048

Förpackningar - Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av förpackningsmaterial i vatten - Metod avseende mätning av syrebehov i en sluten respirometer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14048

Förpackningar - Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av förpackningsmaterial i vatten - Metod avseende mätning av syrebehov i en sluten respirometer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard specifies a method to evaluate the ultimate biodegradability of packaging materials and its constituents by measurement of O2-consumption.

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14048

Förpackningar - Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av förpackningsmaterial i vatten - Metod avseende mätning av syrebehov i en sluten respirometer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar, SIS/TK 165

Internationell titel: Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer

Artikelnummer: STD-33390

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-12-20

Antal sidor: 4