Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13910:2010

Förpackningar - Rapport gällande kriteria och metoder för livscykelanalys

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report establishes a set of best practice guidelines for undertaking those aspects of life cycle assessment specific to packaging and distribution systems.

Ämnesområden

Produkters livscykler (13.020.60) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel: Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging

Artikelnummer: STD-75317

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-17

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-CEN/CR 13910:2000