Standard Svensk standard · SS-EN 13428:2004

Förpackningar - Krav på tillverkning och sammansättning för att förebygga förpackningsavfall

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument anger en metod för bedömning av förpackningar för att säkerställa att materialmängden optimeras med bibehållandet av: — funktion genom hela leverans- och användarkedjan — säkerhet och hygien för både produkten och användaren/konsumenten — acceptans av den förpackade produkten hos användaren/konsumenten Detta dokument specificerar även metoder för att bestämma förekomst av de fyra tungmetallerna som anges i Artikel 11 i direktivet om förpackningar och förpackningsavfall 94/62/EG, samt metoder för att bestämma förekomsten av farliga ämnen eller preparat och åtgärder för att minimera dessa, om förpackningen innehåller sådana och de kan frigöras till miljön vid avfallshanteringen. Tillvägagångssättet framgår av CR 13695-1:2000 och CEN/TR 13695-2:2004. ANM. Utbyte av ett material mot ett annat skall inte betraktas som minskad materialanvändning. Att enbart använda detta dokument räcker inte för att visa överensstämmelse. EN 13427 innehåller anvisningar för denna standards tillämpning.

Ämnesområden

Övrigt (13.030.99) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37107

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-08-27

Antal sidor: 51

Ersätter: SS-EN 13428