Standard Swedish standard · SS-EN 13428:2004

Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13428:2004

Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger en metod för bedömning av förpackningar för att säkerställa att materialmängden optimeras med bibehållandet av:
— funktion genom hela leverans- och användarkedjan
— säkerhet och hygien för både produkten och användaren/konsumenten
— acceptans av den förpackade produkten hos användaren/konsumenten
Detta dokument specificerar även metoder för att bestämma förekomst av de fyra tungmetallerna som anges i Artikel 11 i direktivet om förpackningar och förpackningsavfall 94/62/EG, samt metoder för att bestämma förekomsten av farliga ämnen eller preparat och åtgärder för att minimera dessa, om förpackningen innehåller sådana och de kan frigöras till miljön vid avfallshanteringen. Tillvägagångssättet framgår av CR 13695-1:2000 och CEN/TR 13695-2:2004.
ANM. Utbyte av ett material mot ett annat skall inte betraktas som minskad materialanvändning.
Att enbart använda detta dokument räcker inte för att visa överensstämmelse. EN 13427 innehåller anvisningar för denna standards tillämpning.

Subjects

Other (13.030.99) General (55.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13428:2004

Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-37107

Edition: 2

Approved: 8/27/2004

No of pages: 51

Replaces: SS-EN 13428