Standard Swedish standard · SS-EN 13428

Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13428:2004
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13428

Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I denna europeiska standard behandlas en metod för bedömning av förpackningar för att säkerställa att vikten och/eller volymen av materialinnehållet motsvarar det minimum, som erfordras för att bibehålla:
- Funktion genom hela leverans- och användarkedjan.
- Säkerhet och hygien för både produkten och användaren/konsumenten.
- Acceptans av den förpackade produkten hos användaren/konsumenten.
Utbyte av ett material mot ett annat skall inte betraktas som minskad materialanvändning.
I denna europeiska standard specificeras även metoderna och förfarandet för att, om förpackningen innehåller sådana farliga ämnen som frigörs i miljön vid av-fallshanteringen, minimera dessa.
EN 13427 innehåller anvisningar för denna standards tillämpning.

Subjects

Packaging materials and accessories (55.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13428

Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-28689

Edition: 1

Approved: 10/6/2000

No of pages: 41

Replaced by: SS-EN 13428:2004