Standard Svensk standard · SS-EN 16247-5:2015

Energikartläggning - Del 5: Kompetenskrav för energikartläggare

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the competence requirements of the energy auditor. This European Standard can be used to specify energy auditor qualification schemes at a national level; used by organizations undertaking energy audits to appoint a suitably competent energy auditor and used by organizations, in conjunction with EN 16247-1, EN 16247-2, EN 16247-3 and EN 16247-4, to ensure a good level of quality of the energy audits. This European Standard also recognizes that all the competence required can reside in the energy auditor or a team of energy auditors.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Energieffektivisering. Energibesparing: allmänt (27.015) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Effektiv energianvändning, SIS/TK 558

Internationell titel: Energy audits - Part 5: Competence of energy auditors

Artikelnummer: STD-8014064

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-05-13

Antal sidor: 20