Handbok

Konsten att hållbarhetsredovisa - Vägledning för kommunikation och utveckling av hållbarhetsarbetet (E-bok)

Köp

Pris: 795 SEK
standard ikon pdf

PDF

Det här är en bok för dig som står inför utmaningen att skapa eller vidareutveckla en hållbarhetsredovisning. En bok för dig som

• behöver konkreta metoder och tips för att komma igång
• vill öka nyttan av verksamhetens hållbarhetsredovisning
• strävar efter en effektiv och värdeskapande redovisningsprocess
• vill ha stöd i att tolka och använda GRIs riktlinjer
• funderar på att låta granska hållbarhetsredovisningen
• vill genomföra en ändamålsenlig intressentdialog

En trovärdig hållbarhetsredovisning stärker varumärket, motiverar medarbetarna och bidrar till att utveckla arbetet med miljömässigt och socialt ansvarstagande. Med hjälp av boken blir hållbarhetsredovisningen ett bättre beslutsunderlag för intressenterna och starkare pådrivande kraft för en hållbar utveckling. Flera redovisare och användare av hållbarhetsredovisningar medverkar i boken och delar med sig av sina perspektiv och erfarenheter.

Ämnesområden

Produkters livscykler (13.020.60) Miljöledning (13.020.10) Ledningssystem för miljö (04.100)


Köp

Handbok

Konsten att hållbarhetsredovisa - Vägledning för kommunikation och utveckling av hållbarhetsarbetet (E-bok)
Pris: 795 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Magnus Ljungberg, Mia Barkland

Artikelnummer: BCK-80007690

Beteckning: SIS HB 212 E-bok

Utgåva: 1

Utgiven: 2010-05-25

Antal sidor: 128

Förlag: Svenska institutet för standarder