Handbook

Konsten att hållbarhetsredovisa - Vägledning för kommunikation och utveckling av hållbarhetsarbetet(E-bok)

Buy

Price: 795 SEK
standard ikon pdf

PDF

Subjects

Product life-cycles (13.020.60) Environmental management (13.020.10) Environmental management systems Environmental management (04.100)


Buy

Handbook

Konsten att hållbarhetsredovisa - Vägledning för kommunikation och utveckling av hållbarhetsarbetet(E-bok)
Price: 795 SEK
standard ikon pdf

PDF

Product information

Language: Swedish

Author: Magnus Ljungberg, Mia Barkland

Article no: BCK-80007690

Designation: SIS HB 212 E-bok

Edition: 1

Published: 5/25/2010

No of pages: 128

Publisher: Svenska institutet för standarder