Standardutveckling · SIS/TK 582

Spillskydd

Nu har arbetet med att ta fram en nationell standard för spillskydd startat. Med spill avses farliga utsläpp av kemikalier - från småskaligt läckage i det fördolda - till stora olyckor i maritim miljö. Det handlar om att minimera risker för människor och miljö vid oljespill och kemikaliespill som inträffar vid vanlig drift och vid olyckor.

Målet är att harmonisera området spillskydd inom Sverige och få samsyn i hur man ska strukturerat ska arbeta med spillskydd, samt utveckla en gemensam nomenklatur så att vi talar samma språk.

Målgrupper för arbetet är bland annat drift- och säkerhetsansvariga personer inom industri och produktion, tillsynsmyndigheter, samt personer med miljö- och arbetsmiljöansvar inom organisationer.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
SS 626000, Spill safety
Deltagare 6 företag och organisationer
AB Tetra Pak, Lund
Denios AB, Jönköping
Ikaros Cleantech AB, Oxie
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Linköping
PK Produkter AB, Saltsjö-Boo
Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Ledningssystem Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Miljöskydd Avfall Skydd mot brand Ledningssystem för miljö Skydd mot farliga ämnen Skyddsutrustning Förpackningar och distribution Textil- och läderteknik Jordbruk Kemiteknik Gruvdrift och mineraler Petroleum och motsvarande tekniker Metallurgi Träteknik Glasindustri och keramisk industri Gummi- och plastindustri Färgindustrin