Standard Svensk standard · SS-ISO 6962:2006

Kärnenergi - Standardmetod för bestämning av långsiktig beständighet vid alfabestålning av solidifierat högaktivt avfall (ISO 6962:2004, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method designed to check the long-term stability of a solid to alphadisintegration by detection of all modifications in the properties of an irradiated sample.The material favoured hitherto is a borosilicate glass, but possible alternatives include:—ceramics or glass-ceramics,—other glass compositions.

Ämnesområden

Avfall (13.030) Specialavfall (13.030.30) Strålningsskydd (13.280)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Nuclear energy - Standard method for testing the long-term alpha irradiation stability of matrices for solification of high-level radioactive waste (ISO 6962:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-46150

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-08-18

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-ISO 6962