Standard Svensk standard · SS-EN 12740

Bioteknik - Laboratorier för forskning, utveckling och analys - Vägledning för hantering, inaktivering och kontroll av avfall

Status: Gällande

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080) Mikrobiologi (07.100) Specialavfall (13.030.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance for handling, inactivating and testing of waste

Artikelnummer: STD-27024

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-22

Antal sidor: 22