Standard Svensk standard · SS-EN 12682

Bioteknik - Modifierade organismer för användning i miljön - Vägledning för karakterisering av den genetiskt modifierade organismen genom analys av genförändringens funktionella uttryck

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12682

Bioteknik - Modifierade organismer för användning i miljön - Vägledning för karakterisering av den genetiskt modifierade organismen genom analys av genförändringens funktionella uttryck
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Mikrobiologi (07.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12682

Bioteknik - Modifierade organismer för användning i miljön - Vägledning för karakterisering av den genetiskt modifierade organismen genom analys av genförändringens funktionella uttryck
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the characterization fo the genetically modified organism by analysis of the functional expression of the genomic modification

Artikelnummer: STD-24474

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-01-29

Antal sidor: 11