Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62321-3-4, utg 1:2024

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 3-4: Screening - Ftalater i polymerer i elektrotekniska produkter genom vätskekromatografi med UV-detektor (HPLC-UV), tunnskiktskromatografi (TLC) och masspektrometri med utrustning för termisk desorption (TD-MS)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62321-3-4, utg 1:2024

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 3-4: Screening - Ftalater i polymerer i elektrotekniska produkter genom vätskekromatografi med UV-detektor (HPLC-UV), tunnskiktskromatografi (TLC) och masspektrometri med utrustning för termisk desorption (TD-MS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 420 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 420 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Miljöskydd (13.020) Komponenter för elektrisk utrustning Allmänt (29.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62321-3-4, utg 1:2024

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 3-4: Screening - Ftalater i polymerer i elektrotekniska produkter genom vätskekromatografi med UV-detektor (HPLC-UV), tunnskiktskromatografi (TLC) och masspektrometri med utrustning för termisk desorption (TD-MS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 420 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 420 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Determination of certain substances In electrotechnical products – Part 3-4: Screening – Phthalates in polymers of electrotechnical products by high performance liquid chromatography with ultraviolet detector (HPLC-UV), thin layer chromatography (TLC) and thermal desorption mass spectrometry (TD-MS)

Artikelnummer: STD-82085732

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-21

Antal sidor: 55