Standard Svensk standard · SS-EN 61987-21

Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 21: Egenskapslista för reglerventiler för elektroniskt datautbyte - Generella strukturer

Status: Gällande

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter Mätning och styrning av industriella processer IT- tillämpningar inom industrin


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 21: List of Properties (LOP) of automated valves for electronic data exchange - Generic structures

Artikelnummer: STD-3337053

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-05-11

Antal sidor: 36