Standard Svensk standard · SS-EN 15380-1:2006

Järnvägar - Klassificeringssystem för järnvägsfordon - Del 1: Allmänna principer

Status: Gällande

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 1: General principles

Artikelnummer: STD-45057

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-12

Antal sidor: 23