Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10628-1:2015

Flödesscheman för kemisk och petrokemisk industri - Del 1: Allmänna regler (ISO 10628-1:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10628 specifies the classification, content, and representation of flow diagrams. In addition, it lays down drafting rules for flow diagrams for chemical and petrochemical industry.

This International Standard does not apply to electrical engineering diagrams. This part of ISO 10628 is a collective application standard of ISO 15519.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Övrigt (01.100.99) Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Produktion i kemisk industri (71.020) Utvinning och bearbetning av petroleum och naturgas (75.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 1: Specification of diagrams (ISO 10628-1:2014)

Artikelnummer: STD-105161

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-01-18

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 10628 , SS-EN ISO 10628