Standard Svensk standard · SS-EN 62656-1

Registrering och överföring av standardiserade ontologier för produkter med (hjälp av datasatser i form av) kalkylblad - Del 1: Logisk struktur för datasatser

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Dokumentation av tekniska produkter (01.110)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcels

Artikelnummer: STD-3336545

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-15

Antal sidor: 216