Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3952-3

Ritningsregler - Kinematik - Förenklad framställning - Del 3 (ISO 3952-3:1979)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 3 (ISO 3952-3:1979)

Artikelnummer: STD-16238

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-02-10

Antal sidor: 16