Standard Svensk standard · SS-EN 60300-3-1

Ledning av tillförlitlighet - Del 3-1: Vägledning - Metoder för tillförlitlighetsanlys

Status: Gällande

Ämnesområden

Användning av statistiska metoder (03.120.30) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Dependability management - Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for dependability - Guide on methodology

Artikelnummer: STD-3331866

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-20

Antal sidor: 62