Standardutveckling · SIS/TK 254

Järnväg, tunnelbana och spårväg

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan blir bekväm och att vi kommer fram enligt tidtabell, och så ska det naturligtvis vara. Kommittén skapar förutsättningar för säkra tågresor genom att arbeta fram standarder för bland annat räls och hjul som är viktiga delar för samspelet mellan vagn och järnvägsspår. EU-kommissionen har genom sitt mandat M/486 "Mandate for programming and standardization addressed to the European standardization bodies in the field of urban rail" gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att arbeta fram standarder inom järnvägsspår. SIS Tekniska kommitté 254 Järnvägar slogs ihop med Tekniska kommitté 583 Spårväg under 2018.

Standarderna syftar till att tågen lätt ska kunna åka över landsgränserna i Europa utan tekniska eller byråkratiska hinder. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tågtillverkare, tågoperatörer och spårhållare att komma överens om tekniska krav på mekaniska komponenter i lok och vagnar liksom även järnvägsspår.

Standarderna gäller mekaniska produkter på lok och vagn som till exempel bromsar och boggies liksom även järnvägsspår. Till det kommer standarder för olika funktioner på tåg så som brandsäkerhet, buller, komfort och att funktionshindrade ska kunna resa bekvämt. Kommittén arbetar även med hjul till godsvagnar, spårläge och vinterförhållanden samt arbetsfordon på spår. Tidigare kommittéarbete har resulterat i standarder för aerodynamik, slipers, spårväxlar, koppel med mera.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetet inom kommittén
Mer information om kommitténs arbete:
Läs mer om Järnvägar
Utgivet 340 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 38 företag och organisationer
AB SKF, Göteborg
AB Transitio, Stockholm
Abetong AB, Växjö
ALSTOM Rail Sweden AB, Västerås
Consilium Marine & Safety AB, Hisings Backa
Dellner Couplers AB, Falun
DHR Stockholm, Stockholm
EBER Dynamics AB, Falun
Faiveley Transport Nordic AB, Landskrona
Ferroplan Engineering AB, Linköping
Goldschmidt Sweden AB, Osby
Green Buffers AB, Krylbo
Green Cargo AB, Solna
Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen, Göteborg
Hammerglass AB, Förslöv
Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB, Lund
Luleå Tekniska Universitet, Luleå
MSiCo AB, Täby
Norrköpings kommun, Norrköping
Railcare Machine AB, Skelleftehamn
Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Roxtec International AB, Karlskrona
Sateba Sweden AB, Danderyd
SJ AB Fordon, Stockholm
Strukton Rail AB, Hägersten
Strukton Rail AB, Västerås
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Malmö
Trafikverket Region Väst, Göteborg
Trafikverket Verksamhetsområde Investering, Sundbyberg
Transportstyrelsen, Borlänge
Transportstyrelsen Väg och Järnväg, Kista
Tüv Süd Sverige AB, Malmö
Vossloh Nordic Switch Systems AB, Ystad
Z-Bloc Norden AB, Färjestaden
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 90 internationella kommittéer
ISO/TC 269, Railway applications
ISO/TC 269/AHG 1, Scopes and terminology
ISO/TC 269/AHG 2, Rail vehicle hydrogen refueling equipment
ISO/TC 269/AHG 7, Migration strategy
ISO/TC 269/SC 1, Infrastructure
ISO/TC 269/SC 1/AHG 2, Track maintenance process
ISO/TC 269/SC 1/WG 1, Plastic sleepers
ISO/TC 269/SC 1/WG 2, Track quality evaluation
ISO/TC 269/SC 1/WG 3, Rail welding
ISO/TC 269/SC 1/WG 4, Rail construction, maintenance and inspection machines
ISO/TC 269/SC 1/WG 5, Monitoring and treatment of rails
ISO/TC 269/SC 1/WG 6, Concrete sleepers and bearers
ISO/TC 269/SC 1/WG 7, Fastening systems
ISO/TC 269/SC 1/WG 8, Track foundation
ISO/TC 269/SC 1/WG 9, Ballastless track systems
ISO/TC 269/SC 2, Rolling stock
ISO/TC 269/SC 2/AHG 2, Coupler buffer system
ISO/TC 269/SC 2/AHG 3, Electrical lighting for rolling stock in public transport systems
ISO/TC 269/SC 2/AHG 5, Rolling stock architecture
ISO/TC 269/SC 2/WG 1, Railway braking
ISO/TC 269/SC 2/WG 10, Gauges
ISO/TC 269/SC 2/WG 11, Structural requirements
ISO/TC 269/SC 2/WG 12, Particles emission measurement method
ISO/TC 269/SC 2/WG 13, Interior electrical lighting for passenger rolling stock
ISO/TC 269/SC 2/WG 2, HVAC systems
ISO/TC 269/SC 2/WG 3, Glazing
ISO/TC 269/SC 2/WG 5, Rolling stock suspension components
ISO/TC 269/SC 2/WG 6, Passenger seats
ISO/TC 269/SC 2/WG 7, Derailment detection systems
ISO/TC 269/SC 2/WG 8, Interior passive safety
ISO/TC 269/SC 2/WG 9, Painting of railway vehicles
ISO/TC 269/SC 3, Operations and services
ISO/TC 269/SC 3/AHG 3, Guidelines for operational rule for automatic driving mode application
ISO/TC 269/SC 3/WG 1, Planning of operational concepts for natural disasters
ISO/TC 269/SC 3/WG 2, Railway driving simulator for drivers’ training
ISO/TC 269/SC 3/WG 3, Railway timetabling
ISO/TC 269/SC 3/WG 4, Rolling stock relevant operation and maintenance documentation
ISO/TC 269/SC 3/WG 5, Principles of train detection for operations and services
ISO/TC 269/WG 5, Railway quality management system
ISO/TC 269/WG 6, Fire protection
ISO/TC 269/WG 8, Platform barrier systems
ISO/TC 269/WG 9, Wheel-rail contact geometry
CEN/TC 256, Railway applications
CEN/TC 256/SC 1, Infrastructure
CEN/TC 256/SC 1/WG 15, Track alignment design parameters
CEN/TC 256/SC 1/WG 16, Sleepers and bearers
CEN/TC 256/SC 1/WG 17, Fastening systems
CEN/TC 256/SC 1/WG 18, Switches and crossings - Performance and acceptance
CEN/TC 256/SC 1/WG 21, Acceptance of trackwork
CEN/TC 256/SC 1/WG 28, Track geometry quality
CEN/TC 256/SC 1/WG 39, Safety protection on the track during work
CEN/TC 256/SC 1/WG 4, Production and welding of rails
CEN/TC 256/SC 1/WG 40, Noise barriers
CEN/TC 256/SC 1/WG 46, Ballastless track
CEN/TC 256/SC 1/WG 5, Track construction and maintenance machines
CEN/TC 256/SC 1/WG 50, Monitoring and treatment of rails
CEN/TC 256/SC 2, Rolling stock products
CEN/TC 256/SC 2/WG 11, Wheels - Wheelsets
CEN/TC 256/SC 2/WG 12, Roller bearings and Lubricants
CEN/TC 256/SC 2/WG 13, Bogie frames
CEN/TC 256/SC 2/WG 2, Structural requirements
CEN/TC 256/SC 2/WG 26, Freight wagons
CEN/TC 256/SC 2/WG 31, Welding of railway vehicles
CEN/TC 256/SC 2/WG 33, Coupling devices
CEN/TC 256/SC 2/WG 38, Wheel/Rail Friction Management
CEN/TC 256/SC 2/WG 54, New Materials
CEN/TC 256/SC 3, Rolling stock systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 27, Doors
CEN/TC 256/SC 3/WG 36, Emergency and alarm systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 37, Driver's cab
CEN/TC 256/SC 3/WG 41, Passenger Gangways
CEN/TC 256/SC 3/WG 47, Braking
CEN/TC 256/SC 3/WG 49, Glazing
CEN/TC 256/SC 3/WG 53, Platform Barrier Systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 55, Guidance for simulation requirements into railway standards
CEN/TC 256/SC 3/WG 8, Air conditionning, Heating and Ventilation
CEN/TC 256/SC 3/WG 9, Lighting and Trackside Signage
CEN/TC 256/SC 4, Cross-functional applications
CEN/TC 256/SC 4/WG 1, Fire Protection
CEN/TC 256/SC 4/WG 1, Fire Protection
CEN/TC 256/SC 4/WG 10, Vehicle/Track Interaction
CEN/TC 256/SC 4/WG 19, Classification systems and documentation
CEN/TC 256/SC 4/WG 3, Acoustics
CEN/TC 256/SC 4/WG 32, Gauges
CEN/TC 256/SC 4/WG 43, Ground based services
CEN/TC 256/SC 4/WG 44, Persons of Reduced Mobility (PRM)
CEN/TC 256/SC 4/WG 48, Rolling Stock Maintenance
CEN/TC 256/SC 4/WG 6, Aerodynamics
CEN/TC 256/SC 4/WG 7, Ride comfort
CEN/TC 256/WG 51, Advisory Group Labour Health and Safety
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Järnvägsteknik (45) Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rullande material (45.060) Räls och rälsdelar (45.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Ett arbete som går på räls

Martin Schilke som är vice ordförande för SIS kommittee Järnväg, tunnelbana och spårväg och teknologidoktor på Trafikverket har tagit sig tid för att prata om framtiden jänväg, tunnelbana och spårväg.

Martin Schilke är vice ordförande för SIS kommitté Järnväg, tunnelbana och spårväg och teknologidoktor på Trafikverket. Kommittén skapar förutsättningar för säkra tågresor genom att arbeta fram standarder för bland annat räls och hjul som är viktiga delar för samspelet mellan vagn och järnvägsspår.

 

Varför är arbetet i SIS/TK 254 Järnväg, tunnelbana och spårväg viktigt?

Främst två anledningar:

  1. Att ha internationella standardiserade lösningar ger en öppnare, mer effektiv marknad. Som infrastrukturförvaltare kan vi förvänta oss att få fler leverantörer att välja mellan. Gränsöverskridande järnvägstrafik har historiskt hindrats av olika nationella tekniska system och regelverk. Standardisering är ett sätt att minska trösklarna.
  2. Möjlighet att påverka befintliga och kommande standarder nationellt, på europanivå och internationellt. 

Är det något särskilt spännande som ni arbetar med just nu?
Väldigt spännande inom standardiseringen är arbetet med digitala automatkoppel för godstrafik. Dessa skulle medföra en enorm effektivisering på godssidan.


Om man vill delta i arbetet vad ska man göra då?
Alla som vill engagera sig i vårt arbete är välkomna att delta. Vi nås via sis.se TK 254. För tillfället söker vi framför allt ytterligare fordonsrelaterad kompetens och kompetens inom spårvagn och tunnelbana. Standardiseringen inom SIS/TK 254 ska främja utvecklingen inom områden som teknik, system, säkerhet och miljö för järnvägar.

Varför ska man delta i SIS/TK 254

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 254 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén

Läs projektbladet här

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anas Mohsen
Projektledare
anas.mohsen@sis.se

Jonatan Ringenson
Projektkoordinator
jonatan.ringenson@sis.se

Martin Schilke
Ordförande
Trafikverket Region Väst