Standardutveckling · SIS/TK 254

Järnväg, tunnelbana och spårväg

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan blir bekväm och att vi kommer fram enligt tidtabell, och så ska det naturligtvis vara. Kommittén skapar förutsättningar för säkra tågresor genom att arbeta fram standarder för bland annat räls och hjul som är viktiga delar för samspelet mellan vagn och järnvägsspår. EU-kommissionen har genom sitt mandat M/486 "Mandate for programming and standardization addressed to the European standardization bodies in the field of urban rail" gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att arbeta fram standarder inom järnvägsspår. SIS Tekniska kommitté 254 Järnvägar slogs ihop med Tekniska kommitté 583 Spårväg under 2018.

Standarderna syftar till att tågen lätt ska kunna åka över landsgränserna i Europa utan tekniska eller byråkratiska hinder. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tågtillverkare, tågoperatörer och spårhållare att komma överens om tekniska krav på mekaniska komponenter i lok och vagnar liksom även järnvägsspår.

Standarderna gäller mekaniska produkter på lok och vagn som till exempel bromsar och boggies liksom även järnvägsspår. Till det kommer standarder för olika funktioner på tåg så som brandsäkerhet, buller, komfort och att funktionshindrade ska kunna resa bekvämt. Kommittén arbetar även med hjul till godsvagnar, spårläge och vinterförhållanden samt arbetsfordon på spår. Tidigare kommittéarbete har resulterat i standarder för aerodynamik, slipers, spårväxlar, koppel med mera.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetet inom kommittén
Mer information om kommitténs arbete:
Läs mer om Järnvägar
Arbetar nu med 161 standarder
EN 50553, Järnvägar - Krav på driftsduglighet i händelse av brand ombord på spårbundna fordon
EN 17149-2, Järnvägar - Utvärdering av utmattningshållfasthet för järnvägsfordon baserad på delskadeanalys - Del 2: Utvärdering av utmattningshållfasthet
EN 13129:2016/A1, Järnvägar - Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik - Komfortparametrar och typprovning
EN 14750, Järnvägar - Luftkonditionering för rullande materiel för lokaltrafik - Parametrar för komfort och typprovningar
EN 17936, Järnvägar - Akustik - Mätning av källtermer för bullerberäkningar
EN 13230-1:2016/A1, Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växlar - Del 1: Allmänna krav
EN 16272-5, Järnvägar - Infrastruktur - Bullerskydd och relaterad utrustning mot luftburen ljudutbredning - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 5: Produktegenskaper - Ljudabsorption i direkt ljudfält
EN 13848-4, Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 4: Mätsystem - Manuella och lätta utrustningar
EN 14587-2, Järnvägar - Infrastruktur - Brännsvetsning av räler - Del 2: Svetsning av nya räler i stålsort R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT och R400HT med mobil svetsmaskin i ej stationär anläggning
EN 16839:2017/A1, Järnvägar - Rullande materiel - Placering av komponenter på buffertbalken
EN 17976, Järnvägar - Bultning av järnvägsfordon och komponenter
EN 15723:2010/A1, Järnvägar - Stängnings- och låsanordningar för skyddsutrustning för nyttolast mot miljöpåverkan - Hållbarhets-, drifts-, indikations-, underhålls- och återvinningskrav
EN 12663-2:2010/A1, Järnvägar - Strukturella krav för fordonskorgar - Del 2: Godsvagnar
EN 12663-1:2010+A1:2014/A2, Järnvägar - Strukturella krav för fordonskorgar - Del 1: Lok och rullande materiel för passagerare (och alternativ metod för godsvagnar)
EN 13452-1, Järnvägar - Bromssystem för spårväg, tunnelbana och andra stadsbanor - Del 1: Prestandakrav
EN 13452-2, Järnvägar - Bromssystem för spårväg, tunnelbana och andra stadsbanor - Del 2: Provningsmetoder
EN 16019:2014/A1, Järnvägar - Automatkoppel - Prestandakrav, specifik gränssnittsgeometri och provningsmetod
ISO 23661-1, Järnvägar - Spårväxlar och- korsningar - Del 1: Definitioner
EN 16843, Järnvägar - Infrastruktur - Mekaniska krav på skarvar i farräler
ISO 22074-8, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 8: Bestämning av styvhet
EN 16186-6, Järnvägar - Förarhytt - Del 6: Integrering av displayer, reglage och indikatorer för spårvagnsfordon
EN 12299, Järnvägar - Åkkomfort för passagerare - Mätning och utvärdering
ISO 25380-1, Järnvägar - Klassificeringssystem för järnvägsfordon - Del 1: Allmänna principer
ISO 33298, Järnvägar - Fjädringsanordningar - Skruvfjädrar av stål
ISO 24221, Järnvägar - Bromssystem - Generella krav
EN 14363, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Gångdynamik och stationära provningar
EN 15839, Järnvägar - Provning och simulering gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Löpsäkerhet under påverkan av längsgående tryckkrafter
CEN/TR 15427-3, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 3:
ISO 24580-1, Järnvägar -
EN 16584-1, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 1: Kontrast
EN 16584-2, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 2: Information
EN 16584-3, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 3: Optiska egenskaper och friktion
EN 16585-1, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 1: Toaletter
EN 16585-2, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 2: Sittplatser, ståplatser och förflyttning
EN 16585-3, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 3: Fria passager och innerdörrar
EN 16586-1, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder - Del 1: Trappsteg för på- och avstigning
EN 16586-2, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder - Del 2: Hjälpmedel för ombordstigning
EN 16587, Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Hinderfri förflyttning inom infrastrukturen
C57/2019 - SC2 - 6649, Järnvägar -
EN 17149-1, Järnvägar - Utvärdering av utmattningshållfasthet för järnvägsfordon baserad på delskadeanalys - Del 1: Allmänt
EN 45545-2:2020/A1, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 2: Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter
EN 45545-3, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 3: Brandmotstånd hos brandtekniskt klassade byggelement i järnvägsfordon
EN 45545-4, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 4: Brandsäkerhetsrelaterade utförandekrav
EN 45545-6, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 6: System för detektering, larm, information och brandbekämpning
EN 13674-1, Järnvägar - Räler - Del 1: Vignolräler fr o m 46 kg/m
C81/2022 – SC2/WG54 N8381, Järnvägar -
EN 14067-4, Järnvägar - Aerodynamik - Del 4: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i öppen terräng
EN 16286-1, Järnvägar - Gångvägar mellan fordon - Del 1: Huvudsaklig tillämpning
EN 16286-2, Järnvägar - Gångvägar mellan fordon - Del 2: Akustiska mätningar
EN 14587-3, Järnvägar - Infrastruktur - Brännsvetsning av räler - Del 3: Svetsning vid tillverkning av korsningar till spårväxlar
EN 15594, Järnvägar - Infrastruktur - På- och reparationssvetsning av räler med bågsvetsning
EN 16272-1, Järnvägar - Infrastruktur - Bullerskydd och relaterad utrustning mot luftburen ljudutbredning - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 1: Produktegenskaper - Ljudabsorption i diffust ljudfält
EN 16272-2, Järnvägar - Infrastruktur - Bullerskydd och relaterad utrustning mot luftburen ljudutbredning - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper - Luftljudsisolering i diffust ljudfält
EN 16272-6, Järnvägar - Infrastruktur - Bullerskydd och relaterad utrustning mot luftburen ljudutbredning - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Produktegenskaper - Luftljudisolering i direkt ljudfält
EN 13979-1, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Helhjul - Förfarande av konstruktionsbedömningen - Del 1: Smidda och valsade hjul
EN 15313, Järnväg - Drift- och underhållskrav för hjulpar
EN 15273-2, Järnvägar - Profiler - Del 2: Fordonsprofiler
EN 15273-1, Järnvägar - Profiler - Del 1: Allmänt - Allmänna regler för infrastruktur och fordon
EN 15273-3, Järnvägar - Profiler - Del 3: Infrastrukturprofiler
EN 15273-4, Järnvägar - Profiler - Del 4: Katalog över definierade profiler
CEN/TR 15273-5, Järnvägar - Profiler - Del 5: Bakgrund, förklaringar och beräkningsexempel
EN 15827, Järnvägar - Systemtekniska krav för boggier och löpverk
C55/2020 – SC3/WG 55, Järnvägar -
ISO/TR 5914, Järnvägar -
EN 16494, Järnvägar - Krav på tavlor för ERTMS Marksystem
EN 16207, Järnvägar - Bromssystem - Funktions- och utförandekrav på magnetskensbromsar för järnvägsfordon
EN 14198:2016+A1:2018/A3, Järnvägar - Bromsar - Krav på bromssystem i loktåg
EN 15085-2:2020/A1, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 2: Krav för svetstillverkare
ISO 5735-1, Järnvägar - Oförstörande provning av räler i spår - Del 1: Krav på ultraljudskontroll och utvärderingsprinciper
EN 14033-1, Järnvägar - Infrastruktur - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 1: Tekniska krav för färd
EN 14033-2, Järnvägar - Infrastruktur - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 2: Tekniska krav för förflyttning under arbete och arbete
EN 14033-3, Järnvägar - Infrastruktur - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 3: Allmänna säkerhetskrav
EN 15955-1, Järnvägar - Infrastruktur - Avlyftningsbara maskiner, släp och tillhörande utrustning - Del 1: Tekniska krav för arbete under förflyttning och arbete
EN 15955-2, Järnvägar - Infrastruktur - Avlyftningsbara maskiner, släp och tillhörande utrustning - Del 2: Allmänna säkerhetskrav
EN 15328:2020/A1, Järnvägar - Bromssystem - Bromsbelägg
EN 15877-2:2013/A1, Järnvägar - Märkning av järnvägsfordon - Del 2: Utvändig märkning på personvagnar, motorvagnar, lok och på spårburna arbetsmaskiner
EN 16186-7, Järnvägar - Förarhytt - Del 7:
EN 15227:2020/A1:2022, Järnvägar - Krocksäkerhet för korgar på järnvägsfordon
EN 15663:2017+A1:2018/A2:2022, Järnvägar - Referensvikter för järnvägsfordon
EN 15877-1, Järnvägar - Märkning av järnvägsfordon - Del 1: Godsvagnar
EN 16116-2, Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 2: Godsvagnar
EN 13260, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulpar
ISO 23300-3, Järnvägar - Rälsvetsning - Del 3:
ISO 9466, Järnvägar -
ISO 9324, Järnvägar -
ISO 9828-1, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 1: Allmänna krav
ISO 9879, Järnvägar - Underhåll av rullande materiel - Termer och definitioner
ISO 10516, Järnvägar - Referensvikter för järnvägsfordon
CEN/TS 13103-3, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Del 3: Konstruktionsriktlinjer för ytterlagrade hjulaxlar på spårväg, tunnelbana och andra stadsbanor
EN ISO 3095, Järnvägar - Akustik - Mätning av bulleremission från spårfordon
EN 15624:2021/A1, Järnvägar - Bromssystem - Utrustning för tom/lastomställning
EN 16451, Järnvägar - Bromssystem - Belägghållare
ISO 10395, Järnvägar -
EN 15152:2019/A1, Järnvägar - Vindrutor för tåg
EN 15595:2018+AC:2021/A1:2023, Järnvägar - Bromssystem - Fastbromsningsskydd
EN 13749:2021/A1, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Strukturella krav och metoder för validering av boggiramar
ISO/TR 4976, Järnvägar - Omfattning, användare över fordons dokumentation, relevant drift- och underhållsdokumentation
ISO/TR 8941, Järnvägar - Spårbyggnads-, underhålls- och inspektionsmaskiner — Förklaring av maskinkategorier och dess överensstämmelse, acceptans för kategorisering
EN 17149-3, Järnvägar - Utvärdering av utmattningshållfasthet för järnvägsfordon baserad på delskadeanalys - Del 3: Bedömning av utmattningsstyrka baserat på kumulativ skada
CEN/TR C10/2022, Järnvägar - Fordonsunderhåll - Underhållsjournal
EN 13261, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulaxlar
EN 13262, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjul
EN 14752, Järnvägar - Dörrsystem för passagerarfordon
EN 14198, Järnvägar - Bromsar - Krav på bromssystem i loktåg
EN 14601, Järnvägar - Rak och vinklad kran för broms- och huvudledning
EN 15877-2, Järnvägar - Märkning av järnvägsfordon - Del 2: Utvändig märkning på personvagnar, motorvagnar, lok och på spårburna arbetsmaskiner
ISO/TS 17539, Järnvägar -
EN 16186-8:2022/A1, Järnvägar - Förarhytt - Del 8: Spårvagnsanläggning och åtkomst
EN 16683, Järnvägar - Krav på utrustning för nödsignal och kommunikation för tunga järnvägsfordon
EN 16730, Järnvägar - Infrastruktur - Betongsliprar med slipermatta
EN 16431, Järnvägar - Infrastruktur - Ihåliga sliprar för spår och spårväxlar
ISO 19659-4, Järnvägar - Värme, ventilation och luftkonditionering för järnvägsfordon - Del 4:
ISO/TR 18155, Järnvägar -
ISO 18298, Järnvägar -
ISO 18318, Järvägar -
ISO 18379-1, Järnvägar - Ballastfria spårsystem - Del 1: Allmänna krav
EN 12080, Järnvägar - Lagerboxar - Rullningslager
EN 12081, Järnvägar - Lagerboxar - Smörjfetter
CEN/TR C52/2022, Järnvägar - Lagerboxar - Lager med roterande ytterring
ISO 20138-1:2018/Amd 1, Järnvägar - Beräkning av stoppsträcka, målsträcka och fasthållningsbroms - Del 1: Medelvärdesalgoritmer för tåg eller enskilda fordon
ISO 20138-2:2019/Amd 1, Järnvägar - Beräkning av bromsprestanda (till stopp, för hastighetsminskning samt fasthållning) - Del 2: Iterativa algoritmer
EN 17997-1, Järnvägar - ETCS bromsparametrar - Del 1:
ISO 7564, Järnvägar -
EN 12082, Järnvägar - Lagerboxar - Prestandaprov
ISO 18955, Järnvägar -
ISO 23300-2, Järnvägar - Rälsvetsning - Del 2: Termitsvetsning
ISO/TS 18973, Järnvägar -
EN 15734-2, Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - Del 2: Provningsmetoder
EN 15220, Järnvägar - Bromsindikatorer
EN 17530:2022/A1, Järnvägar - Interiörglas för järnvägsfordon
ISO 19341, Järnvägar -
ISO 24675-2, Järnvägar - Beräkning av körtid för tidtabell - Del 2:
EN WI 00256997, Järnvägar -
EN 15610:2019/A1, Järnvägar - Akustik - Mätning av ojämnheter på räl och hjul för utvärdering av kontaktbuller
EN ISO 19659-4, Järnvägar - Värme, ventilation och luftkonditionering för järnvägsfordon - Del 4:
EN 15827, Järnvägar - Systemtekniska krav för boggier och löpverk
EN ISO 22074-2, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 2: Provningsmetod för longitudinellt rälmotstånd
EN ISO 22074-1, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 1: Termer och definitioner
EN ISO 22074-3, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 3: Provningsmetod för utdragsmotstånd
EN ISO 22074-4, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 4: Provningsmetoder för upprepad belastning
EN ISO 22074-5, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 5: Testmetod för elektriskt motstånd
EN ISO 22074-6, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 6: Provningsmetod av motstånd mot svåra miljöförhållanden
EN ISO 22074-7, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 7: Testmetod för klämkraft och lyftstyvhet
EN ISO 22074-8, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 8: Testmetod för vertikal styvhet
ISO 22575, Järnvägar - Generella termer och definitioner
EN N8805 Draft Decision C43/2023, Järnvägar -
EN 14363-1, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Del 1: Generellt
EN 14363-2, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Del 2:
EN 14363-3, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Del 3:
EN 14363-4, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Del 4:
EN 14363-5, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Del 5:
ISO 20138-1, Järnvägar - Beräkning av stoppsträcka, målsträcka och fasthållningsbroms - Del 1: Medelvärdesalgoritmer för tåg eller enskilda fordon
ISO 20138-2, Järnvägar - Beräkning av bromsprestanda (till stopp, för hastighetsminskning samt fasthållning) - Del 2: Iterativa algoritmer
EN ISO 22163, Järnvägar -
ISO 23299, Järnvägar -
ISO 23340, Järnvägar - Vindrutor för tåg
ISO 24491, Järnvägar -
EN 00256A0K, Järnvägar -
ISO/TR 8955, Järnvägar -
EN 16922, Järnvägar - Service - Toalettömningssystem
ISO 23987-1, Järnvägar -
Visa fler Visa färre
Utgivet 327 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 36 företag och organisationer
AB SKF, Göteborg
AB Transitio, Stockholm
Abetong AB, Växjö
ALSTOM Rail Sweden AB, Västerås
Consilium Marine & Safety AB, Hisings Backa
Dellner Couplers AB, Falun
DHR Stockholm, Stockholm
EBER Dynamics AB, Falun
Faiveley Transport Nordic AB, Landskrona
Ferroplan Engineering AB, Linköping
Green Cargo AB, Solna
Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen, Göteborg
Hammerglass AB, Förslöv
Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB, Lund
Luleå Tekniska Universitet, Luleå
MSiCo AB, Täby
Norrköpings kommun, Norrköping
Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Stockholm
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Roxtec International AB, Karlskrona
SJ AB Fordon, Stockholm
SRS Sjölanders AB, Osby
Strukton Rail AB, Hägersten
Strukton Rail AB, Västerås
Strängbetong Rail AB, Långviksmon
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Malmö
Trafikverket Region Väst, Göteborg
Trafikverket Verksamhetsområde Investering, Sundbyberg
Transportstyrelsen, Borlänge
Transportstyrelsen Väg och Järnväg, Kista
Tüv Süd Sverige AB, Malmö
Vossloh Nordic Switch Systems AB, Ystad
Z-Bloc Norden AB, Färjestaden
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 90 internationella kommittéer
ISO/TC 269, Railway applications
ISO/TC 269/AHG 1, Scopes and terminology
ISO/TC 269/AHG 2, Rail vehicle hydrogen refueling equipment
ISO/TC 269/AHG 7, Migration strategy
ISO/TC 269/SC 1, Infrastructure
ISO/TC 269/SC 1/AHG 2, Track maintenance process
ISO/TC 269/SC 1/WG 1, Plastic sleepers
ISO/TC 269/SC 1/WG 2, Track quality evaluation
ISO/TC 269/SC 1/WG 3, Rail welding
ISO/TC 269/SC 1/WG 4, Rail construction, maintenance and inspection machines
ISO/TC 269/SC 1/WG 5, Monitoring and treatment of rails
ISO/TC 269/SC 1/WG 6, Concrete sleepers and bearers
ISO/TC 269/SC 1/WG 7, Fastening systems
ISO/TC 269/SC 1/WG 8, Track foundation
ISO/TC 269/SC 1/WG 9, Ballastless track systems
ISO/TC 269/SC 2, Rolling stock
ISO/TC 269/SC 2/AHG 2, Coupler buffer system
ISO/TC 269/SC 2/AHG 3, Electrical lighting for rolling stock in public transport systems
ISO/TC 269/SC 2/AHG 5, Rolling stock architecture
ISO/TC 269/SC 2/WG 1, Railway braking
ISO/TC 269/SC 2/WG 10, Gauges
ISO/TC 269/SC 2/WG 11, Structural requirements
ISO/TC 269/SC 2/WG 12, Particles emission measurement method
ISO/TC 269/SC 2/WG 13, Interior electrical lighting for passenger rolling stock
ISO/TC 269/SC 2/WG 2, HVAC systems
ISO/TC 269/SC 2/WG 3, Glazing
ISO/TC 269/SC 2/WG 5, Rolling stock suspension components
ISO/TC 269/SC 2/WG 6, Passenger seats
ISO/TC 269/SC 2/WG 7, Derailment detection systems
ISO/TC 269/SC 2/WG 8, Interior passive safety
ISO/TC 269/SC 2/WG 9, Painting of railway vehicles
ISO/TC 269/SC 3, Operations and services
ISO/TC 269/SC 3/AHG 3, Guidelines for operational rule for automatic driving mode application
ISO/TC 269/SC 3/WG 1, Planning of operational concepts for earthquakes
ISO/TC 269/SC 3/WG 2, Railway driving simulator for drivers’ training
ISO/TC 269/SC 3/WG 3, Railway timetabling
ISO/TC 269/SC 3/WG 4, Rolling stock relevant operation and maintenance documentation
ISO/TC 269/SC 3/WG 5, Principles of train detection for operations and services
ISO/TC 269/WG 5, Railway quality management system
ISO/TC 269/WG 6, Fire protection
ISO/TC 269/WG 8, Platform barrier systems
ISO/TC 269/WG 9, Wheel-rail contact geometry
CEN/TC 256, Railway applications
CEN/TC 256/SC 1, Infrastructure
CEN/TC 256/SC 1/WG 15, Track alignment design parameters
CEN/TC 256/SC 1/WG 16, Sleepers and bearers
CEN/TC 256/SC 1/WG 17, Fastening systems
CEN/TC 256/SC 1/WG 18, Switches and crossings - Performance and acceptance
CEN/TC 256/SC 1/WG 21, Acceptance of trackwork
CEN/TC 256/SC 1/WG 28, Track geometry quality
CEN/TC 256/SC 1/WG 39, Safety protection on the track during work
CEN/TC 256/SC 1/WG 4, Production and welding of rails
CEN/TC 256/SC 1/WG 40, Noise barriers
CEN/TC 256/SC 1/WG 46, Ballastless track
CEN/TC 256/SC 1/WG 5, Track construction and maintenance machines
CEN/TC 256/SC 1/WG 50, Monitoring and treatment of rails
CEN/TC 256/SC 2, Rolling stock products
CEN/TC 256/SC 2/WG 11, Wheels - Wheelsets
CEN/TC 256/SC 2/WG 12, Roller bearings and Lubricants
CEN/TC 256/SC 2/WG 13, Bogie frames
CEN/TC 256/SC 2/WG 2, Structural requirements
CEN/TC 256/SC 2/WG 26, Freight wagons
CEN/TC 256/SC 2/WG 31, Welding of railway vehicles
CEN/TC 256/SC 2/WG 33, Coupling devices
CEN/TC 256/SC 2/WG 38, Wheel/Rail Friction Management
CEN/TC 256/SC 2/WG 54, New Materials
CEN/TC 256/SC 3, Rolling stock systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 27, Doors
CEN/TC 256/SC 3/WG 36, Emergency and alarm systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 37, Driver's cab
CEN/TC 256/SC 3/WG 41, Passenger Gangways
CEN/TC 256/SC 3/WG 47, Braking
CEN/TC 256/SC 3/WG 49, Glazing
CEN/TC 256/SC 3/WG 53, Platform Barrier Systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 55, Guidance for simulation requirements into railway standards
CEN/TC 256/SC 3/WG 8, Air conditionning, Heating and Ventilation
CEN/TC 256/SC 3/WG 9, Lighting and Trackside Signage
CEN/TC 256/SC 4, Cross-functional applications
CEN/TC 256/SC 4/WG 1, Fire Protection
CEN/TC 256/SC 4/WG 1, Fire Protection
CEN/TC 256/SC 4/WG 10, Vehicle/Track Interaction
CEN/TC 256/SC 4/WG 19, Classification systems and documentation
CEN/TC 256/SC 4/WG 3, Acoustics
CEN/TC 256/SC 4/WG 32, Gauges
CEN/TC 256/SC 4/WG 43, Ground based services
CEN/TC 256/SC 4/WG 44, Persons of Reduced Mobility (PRM)
CEN/TC 256/SC 4/WG 48, Rolling Stock Maintenance
CEN/TC 256/SC 4/WG 6, Aerodynamics
CEN/TC 256/SC 4/WG 7, Ride comfort
CEN/TC 256/WG 51, Advisory Group Labour Health and Safety
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Järnvägsteknik (45) Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rullande material (45.060) Räls och rälsdelar (45.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Ett arbete som går på räls

Martin Schilke som är vice ordförande för SIS kommittee Järnväg, tunnelbana och spårväg och teknologidoktor på Trafikverket har tagit sig tid för att prata om framtiden jänväg, tunnelbana och spårväg.

Martin Schilke är vice ordförande för SIS kommitté Järnväg, tunnelbana och spårväg och teknologidoktor på Trafikverket. Kommittén skapar förutsättningar för säkra tågresor genom att arbeta fram standarder för bland annat räls och hjul som är viktiga delar för samspelet mellan vagn och järnvägsspår.

 

Varför är arbetet i SIS/TK 254 Järnväg, tunnelbana och spårväg viktigt?

Främst två anledningar:

  1. Att ha internationella standardiserade lösningar ger en öppnare, mer effektiv marknad. Som infrastrukturförvaltare kan vi förvänta oss att få fler leverantörer att välja mellan. Gränsöverskridande järnvägstrafik har historiskt hindrats av olika nationella tekniska system och regelverk. Standardisering är ett sätt att minska trösklarna.
  2. Möjlighet att påverka befintliga och kommande standarder nationellt, på europanivå och internationellt. 

Är det något särskilt spännande som ni arbetar med just nu?
Väldigt spännande inom standardiseringen är arbetet med digitala automatkoppel för godstrafik. Dessa skulle medföra en enorm effektivisering på godssidan.


Om man vill delta i arbetet vad ska man göra då?
Alla som vill engagera sig i vårt arbete är välkomna att delta. Vi nås via sis.se TK 254. För tillfället söker vi framför allt ytterligare fordonsrelaterad kompetens och kompetens inom spårvagn och tunnelbana. Standardiseringen inom SIS/TK 254 ska främja utvecklingen inom områden som teknik, system, säkerhet och miljö för järnvägar.

Varför ska man delta i SIS/TK 254

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 254 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén

Läs projektbladet här

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anas Mohsen
Projektledare
anas.mohsen@sis.se

Jonatan Ringenson
Projektkoordinator
jonatan.ringenson@sis.se

Martin Schmidt
Ordförande
Norrköpings kommun