Standard Svensk standard · SS-EN 13802:2013

Järnvägar - Upphängning - Hydrauliska dämpare

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to hydraulic dampers and their end mountings used on rail vehicles. The dampers covered in this standard include: - Dampers that control the dynamic behaviour of a vehicle: - Suspensions dampers, (e.g. primary vertical dampers, secondary vertical dampers and secondary lateral dampers); - Yaw dampers; - Roll dampers; - Inter-vehicles dampers. - Dampers that control the dynamic behaviour of mechanical systems: - Pantograph dampers; - Motor dampers, etc. All relevant terminology which is specific to the subject is defined in this European Standard.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Suspension components - Hydraulic dampers

Artikelnummer: STD-100612

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-12-22

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-EN 13802:2004