Standard Svensk standard · SS-ISO 24478:2023

Järnvägar - Bromsar - Allmänna termer (ISO 24478:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24478:2023

Järnvägar - Bromsar - Allmänna termer (ISO 24478:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines terms for brakes and braking in rolling stock.

Ämnesområden

Järnvägsteknik (01.040.45) Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24478:2023

Järnvägar - Bromsar - Allmänna termer (ISO 24478:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking - Generic vocabulary (ISO 24478:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80045069

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-08-28

Antal sidor: 44