Standard Svensk standard · SS-EN 14531-1:2015+A1:2018

Järnvägar - Beräkning av stoppsträcka, målsträcka och fasthållningsbroms - Del 1: Medelvärdesalgoritmer för tåg eller enskilda fordon

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes general algorithms for the brake performance calculations to be used for all types of train sets, units or single vehicles, including high speed, locomotive and passenger coaches, conventional vehicles and wagons. This European Standard does not specify the performance requirements. It enables the estimation and/or comparison by calculation of the various aspects of the performance: stopping or slowing distances, dissipated energy, power, force calculations and immobilization braking. If it is required to validate, verify or assess braking performance it is recommended that a more detailed calculation is performed in accordance with EN 14531-2, i.e. a step by step calculation. This European Standard contains generic examples of the calculation of brake forces for individual brake equipment types and calculation of stopping distance and immobilization braking relevant to a train (see Annexes C and D).

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking - Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation for train sets or single vehicles

Artikelnummer: STD-80008580

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-12

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-EN 14531-1:2016