Standard Svensk standard · SS-EN 16587:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Hinderfri förflyttning inom infrastrukturen

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16587:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Hinderfri förflyttning inom infrastrukturen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the specific ‘Design for PRM Use’ requirements for obstacle-free routes applying to infrastructure and the assessment of those requirements. The following applies to this European Standard:
- The definitions and requirements describe specific aspects of ‘Design for PRM Use’ required by persons with disabilities and persons with reduced mobility as defined in the PRM TSI;
- This European Standard defines elements which are universally valid for obstacle-free routes. The definitions and requirements of this European Standard should be used for infrastructure applications;
- This European Standard only refers to aspects of accessibility for PRM passengers, it does not define general requirements and general definitions;
- This European Standard assumes that the infrastructure is in the defined operating condition;
- Where minimum or maximum dimensions are quoted these are absolute NOT nominal requirements.
This European Standard contains requirements relating to 'Obstacle-free routes'.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Dragfordon (45.060.10) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16587:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Hinderfri förflyttning inom infrastrukturen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Design for PRM Use - Requirements on obstacle free routes for infrastructure

Artikelnummer: STD-8027198

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-30

Antal sidor: 36