Standard Svensk standard · SS-EN 16587:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Hinderfri förflyttning inom infrastrukturen

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes the specific ‘Design for PRM Use’ requirements for obstacle-free routes applying to infrastructure and the assessment of those requirements. The following applies to this European Standard: - The definitions and requirements describe specific aspects of ‘Design for PRM Use’ required by persons with disabilities and persons with reduced mobility as defined in the PRM TSI; - This European Standard defines elements which are universally valid for obstacle-free routes. The definitions and requirements of this European Standard should be used for infrastructure applications; - This European Standard only refers to aspects of accessibility for PRM passengers, it does not define general requirements and general definitions; - This European Standard assumes that the infrastructure is in the defined operating condition; - Where minimum or maximum dimensions are quoted these are absolute NOT nominal requirements. This European Standard contains requirements relating to 'Obstacle-free routes'.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Dragfordon (45.060.10) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027198

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-30

Antal sidor: 36