Standard Svensk standard · SS-EN 16587:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Hinderfri förflyttning inom infrastrukturen

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes the specific ‘Design for PRM Use’ requirements for obstacle-free routes applying to infrastructure and the assessment of those requirements. The following applies to this European Standard: - The definitions and requirements describe specific aspects of ‘Design for PRM Use’ required by persons with disabilities and persons with reduced mobility as defined in the PRM TSI; - This European Standard defines elements which are universally valid for obstacle-free routes. The definitions and requirements of this European Standard should be used for infrastructure applications; - This European Standard only refers to aspects of accessibility for PRM passengers, it does not define general requirements and general definitions; - This European Standard assumes that the infrastructure is in the defined operating condition; - Where minimum or maximum dimensions are quoted these are absolute NOT nominal requirements. This European Standard contains requirements relating to 'Obstacle-free routes'.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar Järnvägar Järnvägsteknik Allmänt Dragfordon Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Design for PRM Use - Requirements on obstacle free routes for infrastructure

Artikelnummer: STD-8027198

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-30

Antal sidor: 36