Standard Svensk standard · SS-EN 13481-1:2012

Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 1: Definitioner

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the definitions of the terms used in the EN 13146 series and in the EN 13481 series.

Ämnesområden

Ordlistor (01.040) Väg- och vattenbyggnadsteknik (01.040.93) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 1: Definitions

Artikelnummer: STD-86394

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-05-28

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13481-1/A1:2006 , SS-EN 13481-1