Standard Svensk standard · SS-EN 13481-1

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 1: Definitioner

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13481-1:2012 Korrigeras av: SS-EN 13481-1/A1:2006
Omfattning
This European Standard defines the terms and definitions used in prEN 13146 and in EN 13481.

Ämnesområden

Ordlistor (01.040) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 1: Definitions

Artikelnummer: STD-32703

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-07-05

Antal sidor: 7

Ersätts av: SS-EN 13481-1:2012