Standard Svensk standard · SS-EN 13481-1/A1:2006

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 1: Definitioner

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13481-1:2012

Omfattning
Delete "prEN 13146" and insert "EN 13146".

Ämnesområden

Väg- och vattenbyggnadsteknik Järnvägar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 1: Definitions

Artikelnummer: STD-46055

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-10

Antal sidor: 5

Korrigerar: SS-EN 13481-1

Ersätts av: SS-EN 13481-1:2012