Standard Svensk standard · SS-EN 12561-7:2011

Järnvägar - Tankvagnar - Del 7: Plattformar och stegar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to ladders, platforms and walkways on tank wagons fitted with top devices. It does not apply to crossing gangways nor to steps in so far as they are covered by UIC leaflets. This European Standard defines the important dimensions for manufacturers and operators of such tank wagons and takes into consideration the relevant and applicable construction and safety guidelines.

This European Standard applies to new tank wagons built after the 1st January 2010.

In consideration of the smaller loading gauge within the UK, this European Standard does not apply to wagons operating exclusively therein.

Ämnesområden

Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Tank wagons - Part 7: Platforms and ladders

Artikelnummer: STD-80756

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-07-12

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12561-7:2004