Standard Svensk standard · SS-EN 16989:2018

Järnvägar - Brandskydd på järnvägsfordon - Brandförloppstest för komplett säte

Status: Gällande

Omfattning
This document sets out a test protocol to determine the burning behaviour of a rail vehicle seat design using a set of complete seats prepared and tested according to the procedures given in this document. It also sets out a standardized procedure to assess a seat’s potential for vandalization. This document describes: - fire test method; - test equipment specification; - protocol for test specification procedure; - vandalization procedure; - calibration procedure.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Järnvägar (14.540) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80004879

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-06-27

Antal sidor: 72