Standard Svensk standard · SS-EN 17285:2020

Järnvägar - Akustik - Mätning av akustiska dörrvarningar

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies procedures to assess acoustic signals at passenger external doors applying to all kind of rolling stock. The following applies to this standard: - this document refers to acoustical passenger information indicating the release, opening and closing of passenger doors; - this document is applicable to tonal signals with defined frequency components levels and pulse sequences; - this document is not applicable to spoken information or to signals comprising a sequence of impulses (such as a door finding signal). NOTE Acoustic door signals are defined in EN 16584 2 "Design for PRM use".

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Acoustics - Measuring of door audible warnings

Artikelnummer: STD-80023571

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-10

Antal sidor: 44