Standard Svensk standard · SS-ISO 13472-1:2022

Akustik - Mätning av bullerabsorberande egenskaper hos vägytor på plats - Del 1: Metod som täcker större yta (ISO 13472-1:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13472-1:2022

Akustik - Mätning av bullerabsorberande egenskaper hos vägytor på plats - Del 1: Metod som täcker större yta (ISO 13472-1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a test method for measuring in situ the sound absorption coefficient of road surfaces as a function of frequency in the range from 250 Hz to 4 kHz.


Normal incidence is assumed. However, the test method can be applied at oblique incidence although with some limitations (see Annex F). The test method is intended for the following applications:


—    determination of the sound absorption properties of road surfaces in actual use;


—    comparison of sound absorption design specifications of road surfaces with actual performance data of the surface after completion of the construction work.


The complex reflection factor can also be determined by this method.

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13472-1:2022

Akustik - Mätning av bullerabsorberande egenskaper hos vägytor på plats - Del 1: Metod som täcker större yta (ISO 13472-1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ - Part 1: Extended surface method (ISO 13472-1:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80033401

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-01-11

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO 13472-1