Standard Svensk standard · SS-EN 15179:2007

Järnvägar - Bromsar - Krav för bromssystem i personvagnar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines basic requirements for the braking of passenger coaches in trains hauled by locomotives as described in EN 14198, using UIC air brakes (RIC traffic) operating on routes of the European railways and their infrastructure systems.

Ämnesområden

Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of coaches

Artikelnummer: STD-63166

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-20

Antal sidor: 60